Jak zažádat o navýšení četnosti svozu tříděného odpadu?

Pokud se ve Vašem okolí nachází kontejnerové stání na tříděný odpad, jehož kapacita dlouhodobě nedostačuje, neváhejte se obrátit na Odbor životního prostředí s žádostí o navýšení četnosti svozu, a to na e-mail: havlinovae@praha11.cz.

K žádosti je třeba přiložit tři fotografie přeplněných nádob, při čemž každá fotografie musí být z jiného týdne. V ideálním případě by se mělo jednat o tři po sobě jdoucí týdny a nemělo by se jednat o dny, kdy je prováděn svoz, protože v takový den je maximální naplnění kapacity sběrné nádoby naopak žádoucí.

Odbor životního prostředí následně podá žádost do příslušného programu MHMP, čímž požádá Magistrát hl. m. Prahy, který provozování a svážení kontejnerů tříděného odpadu pro Pražany finančně a organizačně zajišťuje, o změnu frekvence jejich vysypávání. V oblastech se špatnou průjezdností ale bohužel nemusí být takovým žádostem ze strany Pražských služeb vyhověno.

Pokud by Vás zajímalo, kde naleznete stanoviště pro sběr tříděného odpadu a s jakou frekvencí jsou dané kontejnery vyváženy, podívejte se na Mapu tříděného odpadu MHMP.
Vytvořeno 6.3.2023 15:37:15 | přečteno 276x | Ing. Eva Havlínová
load