Odpady

Jak zažádat o navýšení četnosti svozu tříděného odpadu?

    Celý článek     

Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze - multikomoditní sběr odpadu

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní - volně přístupné všem občanům a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.

 Mobilní svoz elektroodpadu - zdarma

Společnost Asekol a.s. nabízí na podzim tohoto roku svoz elektroodpadu zdarma. V rámci akce bude v dopoledních hodinách probíhat odvoz elektrozařízení přímo z domácností na základě objednávek, které občané vytvoří prostřednictvím aplikace (Svoz elektra) nebo telefonicky na našem dispečinku (na tel. 234 235 236). Odpoledne bude probíhat sběr elektroodpadu dle rozpisu v článku.

Dejte BIOodpadu druhou šanci, pořiďte mu hnědou BIOpopelnici!

Dejte BIOodpadu druhou šanci, obrázek se otevře v novém okněJen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

(Informace Magistrátu hl. m. Prahy o možnosti objednat si sběrnou nádobu na bioodpad)

Celý článek

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v druhém pololetí 2023

VOK Modletická 1390 (vnitroblok), obrázek se otevře v novém okněOdbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou v prvním pololetí 2023 přistavovány v níže uvedených termínech.

Celý článek

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad v 2. pololetí 2023

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK) budou v 1. pololetí 2023 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

Celý článek

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2023

V roce 2023 bude na Jižní Městě probíhat mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých potravinářských olejů a tuků v níže uvedených termínech.

Celý článek

Mapa stanovišť tříděného odpadu

Mapa stanovišť tříděného odpadu na celém území hl. m. Prahy je k dispozici na tomto odkazu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html. Příslušnou aplikaci provozuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Celý článek

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků na Jižním městě

Sud na olej, obrázek se otevře v novém okně Použité rostlinné oleje a tuky lze na Jižním městě odevzdávat do speciálních kontejnerů a ve sběrném dvoře v ulici Bartůňkova.

Celý článek

Kontejnery na kovové obaly

Kontejner na kovové obaly Stříbrského, obrázek se otevře v novém okněVe vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad jsou přistaveny kontejnery na sběr kovových obalů.

Celý článek

Sběrný dvůr na Jižním Městě

Sběrný dvůr Bartůňkova, obrázek se otevře v novém okněNa území MČ Praha 11, v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov je od 2. ledna 2012 otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy.

Celý článek

Kontejnery na textil

Kontejner Diakonie Broumov, obrázek se otevře v novém okněInformace o možnostech odložení použitého oblečení, textilu a obuvi.

Celý článek

Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie

Kontejner elektro Jažlovická, obrázek se otevře v novém okněDrobná elektrozařízení a použité baterie je možné zdarma odložit do speciálních kontejnerů ve vybraných stanovištích nádob na tříděný odpad a v budovách ÚMČ Praha 11 nebo do sběrného dvora.

Celý článek

Bioodpad

Hromada, obrázek se otevře v novém okněObčané hl. m. Prahy mají několik možností, jak se zbavit bioodpadu. Bioodpad mohou zdarma odložit do velkoobjemového kontejneru na bioodpad, v kterémkoliv sběrném dvoře hl. m. Prahy nebo v kompostárně Malešice, případně si mohou u svozové společnosti objednat speciální sběrnou nádobu, tzv. kompostejner, a to i s celoročním svozem.

Celý článek

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Pro občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora. Nově je nabízena i možnost odnosu odpadu z domu.

Celý článek

Sběrné dvory

V Praze je celkem 18 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností.

Celý článek

Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

Celý článek

Poplatek za komunální odpad

Celý článek

load