Griloviště u Chodovské tvrze

Jak použít Grillpoint

Krok 1 - Registrace

Pokud chcete provést rezervaci a máte již vytvořený účet na PublicGrills.com, přihlaste se do systému. V opačném případě proveďte nejprve bezplatnou registraci, kde uvedete své kontaktní údaje, které slouží pro přímý kontakt s Vámi.

Vyberte si Grillpoint, který chcete rezervovat.

Pozorně si přečtěte provozní řád. V případě jeho nedodržení Vám budou zablokovány další rezervace.

Zvolte datum a čas rezervace.

Rezervujte!

Krok 2 - Aktivace

Pokud máte zadanou rezervaci, odešlete aktivační kód ve tvaru „ACTID“ na telefonní číslo +420 777 744 544 kde ID je číslo Vaší rezervace. Tento aktivační kód obdržíte na Váš email ihned po zaplacení rezervace, a později také přes SMS, a to 30 min před začátkem Vaší rezervace.

  • Aktivační kód lze odeslat nejdříve 30 minut před začátkem rezervace.
  • Kvůli možné komunikační prodlevě, která může trvat 1-10 minut, doporučujeme odeslat aktivační kód před začátkem Vaší rezervace.
  • Grillpoint bude automaticky aktivován až v čase rezervace, nikoliv dříve.

Krok 3 - Zapnutí

Pokud je Grillpoint aktivován, svítí na předním panelu zelená dioda (platí pouze pro rezervační systém PublicGrills.com). Grillpoint se zapíná stisknutím a přidržením tlačítka.

  • Grillpoint začne ohřívat plotnu (tlačítko svítí červeně), jakmile dosáhne optimální teploty, tlačítko se rozsvítí zeleně
  • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenou provozovatelem (obvykle cca 300°C) po dobu 30 minut, poté se ohřívání z bezpečnostních důvodů automaticky vypne (Grillpoint vydá 3x zvukový tón a tlačítko zhasne). Grillpoint však zůstává nadále aktivován. Pro pokračování ohřívacího cyklu je potřeba opět stisknout a přidržet tlačítko.
  • Ohřívání lze také ručně vypnout přidržením tlačítka po dobu 5 sekund (tlačítko poté zhasne). Ruční vypnutí neznamená ukončení rezervace, Grillpoint zůstává aktivován, pro spuštění opětovného ohřívání stačí znovu stisknout a přidržet tlačítko.

 Krok 4 - Vypnutí a deaktivace

1) Pokud přidržíte tlačítko po dobu 5 sekund, ohřívání se vypne, ale Grillpoint zůstává aktivován.

2) Ohřívání se z bezpečnostních důvodů automaticky vypíná po 30 minutách, ale Grillpoint zůstává aktivován.

3) Odesláním deaktivačního kódu se Grillpoint automaticky deaktivuje a nebude již možné ho využít. Rezervace tím skončí a Grillpoint již nelze zapnout ani aktivovat.

  • Po dobu, co je Grillpoint aktivní, zodpovídáte za jeho užívání. Proto pokud skončíte dříve, než máte konec rezervace, odešlete deaktivační kód a Grillpoint deaktivujte. Zamezíte tím neoprávněnému používání (za případný nepořádek či vandalismus v době aktivovaného Grillpointu zodpovídá uživatel, který rezervaci provedl)

 4) Grillpoint se automaticky deaktivuje po skončení rezervace.

Krok 5 – Úklid

Každý je povinen po sobě uklidit, očistit plotny a uvést Grillpoint před koncem rezervace do původního stavu tak, aby byl čistý a připravený pro další návštěvníky. Buďte prosím ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a mějte úklid hotový včas. V případě porušení tohoto základního pravidla vám nebudou umožněny další rezervace Grillpointů.

GRIL JE ELEKTRICKÝ, NEROZDĚLÁVEJTE OHEŇ

UKLIĎTE PO SOBĚ A OČISTĚTE GRIL PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEFUNGUJE VÁM GRIL? VOLEJTE +420 777 354 254

Cena: 150 Kč/h


ikona souboruNÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vytvořeno 28.4.2023 11:19:01 | přečteno 636x | Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS.
load