Optimalizace počtu dětských hřišť na území MČ Praha 11

Informace o schválených dětských hřištích v rámci akce Optimalizace počtu dětských hřišť na území MČ Praha 11

Česká republika přijala v rámci rozšíření Evropské unie řadu zákonů, všeobecně platných právních dokumentů a bezpečnostních norem, z nichž některé se vztahují i k vybavení dětských hřišť.

Všechna dětská hřiště by měla splňovat bezpečnostní požadavky, a to zejména české technické normy ČSN 15312, ČSN EN 1177 a 1176 - 1 až 7, které ČR přijala v rámci harmonizace právních předpisů s ostatními členskými státy v EU.

Z platné legislativy vyplývá, že v současné době není přípustné, aby nový herní prvek neměl požadovaný certifikát o bezpečnosti, který vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebna podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. V okolí herního prvku musí být dle normy ČSN EN odpovídající povrch tlumící případný náraz po pádu, a to pro určitý herní prvek konkrétní normou daný povrch v předpokládané zóně dopadu dítěte.

Původní vybavení dětských hřišť z doby dokončení výstavby sídliště, zejména kovové prolézačky, houpačky, kolotoče a asfaltové či betonové dopadové plochy, v drtivé většině nesplňovaly výše citované platné bezpečnostní normy a další platné právní předpisy, tj. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění NV 329/2002 Sb. a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění.

Na území MČ Praha 11 je v současné době udržováno 101 dětských hřišť. Usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26. 4. 2005 a usn. č. 1062/34/R/2009 ze dne 16. 12. 2009 bylo 65 hřišť určeno k zachování a celkové rekonstrukci. V roce 2013 byl tento počet navýšen na základě požadavků občanů na 67 hřišť, a to o hřiště pro nejmenší děti v ul. Ledvinova - Kahovská (DH č. 147).

Od roku 2005 byla průběžně tato hřiště opravována a uváděna do souladu s citovanými technickými normami. Optimalizace byla dokončena v roce 2013. Nyní probíhá postupná v závislosti na finančních možnostech rozpočtu MČ přeměna nadbytečných a nevyužívaných původních dětských hřišť na zeleň. Přeměnit jich zbývá ještě 30 (stav k 1. 1. 2023).

Odkaz na webovou aplikaci:

https://www.praha11.cz/cs/media/mapa-jizniho-mesta/sport-volny-cas-a-zivotni-prostredi.html

Odkaz na pasport dětských hřišť:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/praha-11-v-kostce/poznavame-zblizka/detska-hriste.html

Seznam vybraných 72 DH - k nahlédnutí ikona souboruzde.

Mapa rozmístění schválených 72 DH - k nahlédnutí ikona souboruzde.

Na všechna oplocená dětská hřiště se vztahuje návštěvní řád - text návštěvního řádu - ikona souboruk náhledu zde 

ikona souboruПравила для відвідувачів дитячого майданчика

ikona souboruNỘI QUY SÂN CHƠI TRẺ EM

ikona souboruПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

ikona souboruPLAYGROUND VISITOR RULESVytvořeno 7.2.2014 9:08:02 - aktualizováno 13.5.2021 13:53:10 | přečteno 9852x | Ing. Petr Havel
load