Zdravá Praha 11

Praha 11 se v září 2019 zařadila mezi ty obce, města a městské části, které jsou členy Národní sítě Zdravých měst ČR. Naším hlavním cílem je aplikovat princip trvalé udržitelnosti v co největším počtu oblastí života Prahy 11. Důraz klademe na participaci vás, občanů, a též na přenos příkladů dobré praxe od jiných členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

logo Zdravá Praha 11

Logo Zdravé Prahy 11

load