Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

8) Bytový dům Jurkovičova

Záměr výstavby bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova.

Investor

alerama s. r. o., se sídlem Divadelní 322/24, Staré Město, 110 00 Praha (dříve ALITEX, spol. s r.o.)

 Bytový dům Jurkovičova - 2016, obrázek se otevře v novém okně

Generální projetkant

SPS projekt s.r.o., se sídlem Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Záměr

Výstavba bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova na místě bývalých jednopodlažních objektů. Dům je navržen o 2 podzemních a 8 nadzemních podlažích s parkovištěm a příjezdem z ulice Jurkovičova. V 1. NP jsou umístěny 4 nebytové komerční prostory a v 1. – 8. NP jsou umístěny bytové jednotky (celkem 111 bytových jednotek). V 1. PP a 2. PP jsou navrženy hromadné garáže, kde je umístěno 80 parkovacích stání. Západně před objektem je navrženo venkovní parkoviště s kapacitou 18 parkovacích stání.

Informace

Dne 23.06.2014 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") zahájení územního řízení. Dne 16.10.2014 vydal OV územní rozhodnutí.


Dne 19.08.2015 Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako odvolací správní orgán, zrušil územní rozhodnutí, které vydal OV dne 16.10.2014 a vrátil věc k novému projednání. Dne 05.01.2016 vyzval OV investora k doplnění žádosti o předepsané náležitosti. Dokumentace byla v řádné lhůtě doplněna dne 25.11.2016.


Dne 13.12.2016 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1445/42/R/2016, ve kterém souhlasí se záměrem. Dne 23.06.2017 proběhlo v dané záležitosti ústní jednání. OV usnesením ze dne 21.9.2017 přerušil územní řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu. Řízení bylo přerušeno na žádost žadatele na dobu 6 měsíců ode dne doručení usnesení.


Dne 01.02.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o aktualizaci vyjádření. K žádosti byla přiložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z ledna 2014, aktualizace leden 2018 (dostupná ikona souboruZDE). Dne 16.04.2018 oznámil OV, že žadatel doplnil dne 21.03.2018 aktualizovanou dokumentaci z ledna 2018, která se týká zmenšení delší strany půdorysného rozměru objektu v nadzemních podlažích o cca 1,5 m, ustoupení jižní obvodové stěny podzemního podlaží pod parkovištěm, zakreslení přesné hranice území OB-D, doplnění hlukové studie a zvětšení plochy pro tříděný a směsný odpad. Nemění se počet bytů a nebytových prostor ani počet parkovacích stání. Snižuje se celková hrubá podlažní plocha domu a užitná bytová plocha.


Dne 14.08.2018 oznámil OV, že do spisu bylo doplněno podání ze dne 19.07.2018 o změně žadatele a podání ze dne 09.08.2018, které obsahuje doplnění podkladů pro rozhodnutí o aktualizované znění průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy k nové podobě záměru. Novým žadatelem je spol. alerama s. r. o. Dne 18.09.2018 vydal OV územní rozhodnutí. 

Dne 29.07.2019 oznámil OV zahájení stavebního řízení. Dne 05.09.2019 bylo vydáno stavební povolení. V současnosti probíhá realizace záměru.  OV zveřejnil dne 21.10.2020 společné rozhodnutí ve věci  změny stavby před jejím dokončením a změnu územního rozhodnutí. Změna stavby spočívá ve snížení bytového domu z původních 8 NP na 7 NP (snížení atiky o 3 m), změně dispozic - nově 92 bytových jednotek a 3 nebytové, průběžné balkóny nahrazeny jednotlivými, změně polohy oken a balkónových dveří, úpravě opěrných zdí kolem domu - zvýšení horní hrany, konstrukčních změnách týkající se polohy a tvaru nosných konstrukcí včetně schodiště a výtahové šachty, změně venkovní části dešťové kanalizace a změně chodníku pro pěší před vstupem na západní straně objektu. 


Stavba je již zrealizována.

3.2.2010 15:13:37 - aktualizováno 29.10.2020 9:24:49 | přečteno 25045x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Mediální komise
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load