Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

8) Bytový dům Jurkovičova

Záměr výstavby bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova.

Investor

alerama s. r. o., se sídlem Divadelní 322/24, Staré Město, 110 00 Praha (dříve ALITEX, spol. s r.o.)

 Bytový dům Jurkovičova - 2016, obrázek se otevře v novém okně

Generální projetkant

SPS projekt s.r.o., se sídlem Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Záměr

Výstavba bytového domu při ulicích Stříbrského a Jurkovičova na místě bývalých jednopodlažních objektů. Dům je navržen o 2 podzemních a 8 nadzemních podlažích s parkovištěm a příjezdem z ulice Jurkovičova. V 1. NP jsou umístěny 4 nebytové komerční prostory a v 1. – 8. NP jsou umístěny bytové jednotky (celkem 111 bytových jednotek). V 1. PP a 2. PP jsou navrženy hromadné garáže, kde je umístěno 80 parkovacích stání. Západně před objektem je navrženo venkovní parkoviště s kapacitou 18 parkovacích stání.

Informace

Dne 23.06.2014 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") zahájení územního řízení. Dne 16.10.2014 vydal OV územní rozhodnutí.


Dne 19.08.2015 Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako odvolací správní orgán, zrušil územní rozhodnutí, které vydal OV dne 16.10.2014 a vrátil věc k novému projednání. Dne 05.01.2016 vyzval OV investora k doplnění žádosti o předepsané náležitosti. Dokumentace byla v řádné lhůtě doplněna dne 25.11.2016.


Dne 13.12.2016 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1445/42/R/2016, ve kterém souhlasí se záměrem. Dne 23.06.2017 proběhlo v dané záležitosti ústní jednání. OV usnesením ze dne 21.9.2017 přerušil územní řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu. Řízení bylo přerušeno na žádost žadatele na dobu 6 měsíců ode dne doručení usnesení.


Dne 01.02.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o aktualizaci vyjádření. K žádosti byla přiložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí z ledna 2014, aktualizace leden 2018 (dostupná ikona souboruZDE). Dne 16.04.2018 oznámil OV, že žadatel doplnil dne 21.03.2018 aktualizovanou dokumentaci z ledna 2018, která se týká zmenšení delší strany půdorysného rozměru objektu v nadzemních podlažích o cca 1,5 m, ustoupení jižní obvodové stěny podzemního podlaží pod parkovištěm, zakreslení přesné hranice území OB-D, doplnění hlukové studie a zvětšení plochy pro tříděný a směsný odpad. Nemění se počet bytů a nebytových prostor ani počet parkovacích stání. Snižuje se celková hrubá podlažní plocha domu a užitná bytová plocha.


Dne 14.08.2018 oznámil OV, že do spisu bylo doplněno podání ze dne 19.07.2018 o změně žadatele a podání ze dne 09.08.2018, které obsahuje doplnění podkladů pro rozhodnutí o aktualizované znění průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy k nové podobě záměru. Novým žadatelem je spol. alerama s. r. o. Dne 18.09.2018 vydal OV územní rozhodnutí. 

Dne 29.07.2019 oznámil OV zahájení stavebního řízení. Dne 05.09.2019 bylo vydáno stavební povolení. V současnosti probíhá realizace záměru.  OV zveřejnil dne 21.10.2020 společné rozhodnutí ve věci  změny stavby před jejím dokončením a změnu územního rozhodnutí. Změna stavby spočívá ve snížení bytového domu z původních 8 NP na 7 NP (snížení atiky o 3 m), změně dispozic - nově 92 bytových jednotek a 3 nebytové, průběžné balkóny nahrazeny jednotlivými, změně polohy oken a balkónových dveří, úpravě opěrných zdí kolem domu - zvýšení horní hrany, konstrukčních změnách týkající se polohy a tvaru nosných konstrukcí včetně schodiště a výtahové šachty, změně venkovní části dešťové kanalizace a změně chodníku pro pěší před vstupem na západní straně objektu. 

3.2.2010 15:13:37 - aktualizováno 29.10.2020 9:24:49 | přečteno 24554x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load