60) Bytový dům Hráského

Novostavba bytového domu v ul. Hráského.

Investor Nguyen The Anh, Nguyen Xuan Tuyen, Tran Thi Bich Thuy  60) BD Hráského, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant Ultramarine s. r. o., Na Pískách 996/116, 160 00 Praha 6
Záměr Jedná se o výstavbu bytového domu na pozemcích parc. č. 397/134 a 397/236 v k. ú. Chodov, kde je nyní umístěn komerční objekt s kancelářemi (bývalá sběrna surovin). V bytovém domě je navrženo 12 bytů, restaurace a nehtové studio/kadeřnictví. Objekt bude mít rozměr 26 x 13,35 m a výšku 16 m. Je navrženo 5 nadzemních podlaží. V 1. nadzemním podlaží je navrženo 12 parkovacích stání, vstup pro byty a vstup do restaurace a nehtového studia/kadeřnictví. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena restaurace, nehtové studio/kadeřnictví a technická místnost. Ve 3. až 5. nadzemním podlaží jsou navrženy byty (1 x byt 90 m2, 4 x byt 65 m2, 1 x byt 55 m2 a 6 x byt 45 m2). Poslední patro je navrženo jako ustupující. Před objektem jsou navržena 4 parkovací stání. Celkem je navrženo 16 parkovacích stání. Objekt je dopravně napojen z ul. Hráského (stávající napojení).
Informace Městská část Praha 11 obdržela v listopadu 2021 dokumentaci k výše uvedenému záměru. Následně proběhlo interní projednání. Rada MČ Praha 11 se k dokumentaci záměru vyjádřila usnesením č. ikona souboru0122/9/R/2022 ze dne 21.02.2022. V současné době investor konzultuje se zástupci městské části změnu dopravního řešení a obsluhy objektu.

Vytvořeno 29.11.2021 9:21:12 | přečteno 1324x | Ing. Anna Bílková
load