57) Residence Tatarkova

Novostavba bytového domu

Investor BESEA a.s., Akralycká 877/4, 149 00 Praha 4 57) Residence Tatarkova, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
Záměr Jedná se o záměr výstavby bytového domu při nároží ulic Tatarkova a Mnichovická se 2 podzemními a 5 nadzemními podlažími. Objekt je navržen jako pavlačový dům s pobytovou pavlačí orientovanou na západ, ulici Tatarkova. Uvnitř objektu je navrženo celkem 58 bytových jednotek o vel. 1KK až 3KK, v podzemních podlažích je navrženo umístění 46 parkovacích stání, sklepních kójí, technického zázemí objektu a wellness pro residenty.
Informace  Městská část Praha 11 obdržela v říjnu 2021 architektonickou studii výše uvedeného bytového domu. Výňatek ze studie je k dispozici ikona souboruzde. Následně proběhlo interní projednání a projednání s obyvateli okolních objektů. Rada MČ Praha 11 se k této architektonické studii vyjádřila usnesením č. ikona souboru1196/43/R/2021 ze dne 13.12.2021.  

Dne  26.10.2022 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu nazvanou „Rezidence Tatarkova“, Praha, Háje na pozemku parc. č. 1028 a 1210/41 k. ú. Háje. Soubor staveb obsahuje novostavbu bytového domu u křižovatky ulic Tatarkova a Mnichovická,  retenční nádrž (v objektu), drobné stavby na pozemku (kontejnerové stání), zpevněné plochy a komunikace, přípojky.

Dne 28.11.2022 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 1235/50/R/2022, ve kterém schválila námitky účastníka řízení MČ Praha 11 ve věci společného řízení pro stavbu "Rezidence Tatarkova". 
Námitky byly zaslány OV.


Dne 21.02.2023 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí, kterým stavební záměr schválil. Dne 09.03.2023 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0211/12/R/2023 odvolání MČ Praha 11 proti rozhodnutí OV. Odvolání bylo zasláno OV.


Vytvořeno 26.10.2021 9:16:03 - aktualizováno 15.3.2023 13:15:59 | přečteno 3611x | Ing. arch. Martina Račoková
load