Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

56) Dům dentální péče Zakouřilova

Novostavba domu s ordinacemi dentální péče v ulici Zakouřilova. 

Investor Artnemo s. r. o., Nepilova 903/3, 190 00 Praha 9   56) Dům dentální péče Zakouřilova, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Hinke Novák – architekti s. r. o., Šmeralova 378/28, 170 00 Praha 7 
Záměr Záměrem investora je novostavba domu s ordinacemi dentální péče. Novostavba je umístěna na pozemcích parc. č. 281/1, 281/2, 282/1, 282/2 v k. ú. Chodov. Návrh počítá s propojením dvou sousedních parcel. Stávající dva rodinné domy na daných pozemcích jsou určeny k odstranění. Objekt má celkem 3 nadzemní, 1 podzemní podlaží a výstup na střechu. Střecha objektu je navržena plochá, částečně vegetační a pochozí. Hlavní vstup do objektu je z ulice Zakouřilova do hlavní haly s recepcí a čekárnou. Na recepci navazuje přímo šatna a toalety pro návštěvníky a zázemí s kancelářemi personálu. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě ordinace OPG a sklady. Pro personál je zde připravena denní místnost s kuchyní a výstupem přímo na terasu a zahradu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je umístěno celkem dvacet ordinací. Na každém patře jsou také toalety pro personál a sklady s vybavením ordinací. Ve třetím podlaží je po obvodu pochozí terasa s přímým vstupem z ordinací. V podzemním podlaží je umístěno technologické zázemí objektu. V podzemním podlaží jsou také umístěny podzemní garáže s 22 parkovacími místy. Hospodaření se srážkovými vodami je primárně řešeno vsakem na pozemku a zasakovacími systémy. Zpevněné plochy jsou navrženy převážně popolopropustné, propustné a zatravňovací. Dešťová voda ze střech bude zachycena v podzemní nádrži a následně využita nebo vedena do vsaku.
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 17.09.2021 žádost o vyjádření ke studii. Výňatek ze studie je ke stažení ikona souboruZDE. V současné době je studie interně projednávána.


20.9.2021 10:32:17 | přečteno 340x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load