56) Dům dentální péče Zakouřilova

Novostavba domu s ordinacemi dentální péče v ulici Zakouřilova. 

Investor Artnemo s. r. o., Nepilova 903/3, 190 00 Praha 9   56) Dům dentální péče Zakouřilova, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Hinke Novák – architekti s. r. o., Šmeralova 378/28, 170 00 Praha 7 
Záměr Záměrem investora je novostavba domu s ordinacemi dentální péče. Novostavba je umístěna na pozemcích parc. č. 281/1, 281/2, 282/1, 282/2 v k. ú. Chodov. Návrh počítá s propojením dvou sousedních parcel. Stávající dva rodinné domy na daných pozemcích jsou určeny k odstranění. Objekt má celkem 3 nadzemní, 1 podzemní podlaží a výstup na střechu. Střecha objektu je navržena plochá, částečně vegetační a pochozí. Hlavní vstup do objektu je z ulice Zakouřilova do hlavní haly s recepcí a čekárnou. Na recepci navazuje přímo šatna a toalety pro návštěvníky a zázemí s kancelářemi personálu. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě ordinace OPG a sklady. Pro personál je zde připravena denní místnost s kuchyní a výstupem přímo na terasu a zahradu. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je umístěno celkem dvacet ordinací. Na každém patře jsou také toalety pro personál a sklady s vybavením ordinací. Ve třetím podlaží je po obvodu pochozí terasa s přímým vstupem z ordinací. V podzemním podlaží je umístěno technologické zázemí objektu. V podzemním podlaží jsou také umístěny podzemní garáže s 22 parkovacími místy. Hospodaření se srážkovými vodami je primárně řešeno vsakem na pozemku a zasakovacími systémy. Zpevněné plochy jsou navrženy převážně popolopropustné, propustné a zatravňovací. Dešťová voda ze střech bude zachycena v podzemní nádrži a následně využita nebo vedena do vsaku.
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 17.09.2021 žádost o vyjádření ke studii. Výňatek ze studie je ke stažení ikona souboruZDE. Následně byla studie interně projednána. Rada MČ Praha 11 se k této studii vyjádřila usnesením č. ikona souboru0123/9/R/2022 ze dne 21.02.2022. Dne 23.03.2022 obdržel OÚR ikona souboruupravený výňatek studie na základě požadavků Rady MČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 se k upravené studii vyjádřila usnesením č. ikona souboru0466/22/R/2022 ze dne 09.05.2022.


Vytvořeno 20.9.2021 10:32:17 - aktualizováno 11.5.2022 13:39:27 | přečteno 1323x | Mgr. Petr Skyva
load