Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

5) Bytový dům Na Horkách

Záměr odstranění stávajícího obchodně-administrativního objektu č. p. 2138/16 v ul. Leopoldova (pozemky parc. č. 2336/78 a 2336/79 k. ú. Chodov) a výstavba nového bytového domu s komerčním parterem.


Investor OC Leopoldova, s .r. o., Myslíkova 174/23, Praha 1 5) BD Na Horkách, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant Architekti QUADRATA, Šumavská 5, Praha 2
Záměr Záměrem investora je novostavba bytového domu s komerčním parterem na místě, které je v současné době zastavěno obchodně-administrativním objektem č. p. 2138/16 v ul. Leopoldova (bývalý Iceland a další obchody). Bytový dům je navržen o 3 PP, ve kterých je navrženo 106 stání pro automobily, sklípky a technické vybavení domu. Nadzemní část je rozdělena do dvou hmot. Základní hmota je ve tvaru L (podél ulic Leopoldova a Majerského) a je navržena o 4 NP. V 1. NP jsou navrženy 2 obchodní jednotky vč. zázemí, hlavní a vedlejší vstup do bytového domu vč. souvisejících prostor, vjezd do podzemních podlaží a průjezd do dvora ze kterého bude prováděno zásobování obchodních jednotek. Dále jsou zde umístěna kontejnerová stání jak pro komerční jednotky, tak pro bytový dům. V průjezdu jsou zároveň umístěna 3 povrchová stání pro automobily. Ve 2. NP jsou navrženy bytové jednotky a 6 administrativních jednotek. Ve 3. a 4. NP jsou navrženy pouze bytové jednotky. Zbylá část domu je již tvořena pouze liniovou hmotou (podél ulice Majerského) a je navržena o 7 NP (5. – 11. NP), ve kterých jsou navrženy bytové jednotky. Celkově je navrženo 97 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk. HPP pro bydlení činí 8 153 m2, pro obchod 813 m2 a pro administrativu 291,8 m2. Záměrem budou dotčeny i okolní pozemky na kterých budou prováděny přeložky a přípojky inženýrských sítí. Součástí záměru je i umístění retenční nádrže a její napojení na dešťovou kanalizační stoku a sadové a parkové úpravy prostoru při ulici Leopoldova.
Informace Městská část Praha 11 obdržela dne 15.06.2022 dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení na uvedenou stavbu. V současné době je připravováno její interní projednávání. 

Dne 16.06.2022 oznámil OV zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „BD Na Horkách – přeložka vodovodu a odstranění splaškové a dešťové kanalizace“. Dne 19.07.2022 vydal OV rozhodnutí, kterým schválil stavební záměr nazvaný BD Na Horkách – přeložka vodovodu a povolil zrušení části stavby stávajícího vodovodu a povolil odstranění části stávajícího vodovodu a části stavby stoky splaškové kanalizace.

 

Dne 02.08.2022 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení společného řízení na stavbu nazvanou "Novostavba bytového domu s komerčním parterem, ul. Leopoldova" Praha, Chodov. Předmětem řízení je odstranění stávajícího objektu a novostavba bytového domu na místě odstraněného objektu včetně nových přípojek a přeložek inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení. Předmětem řízení je i povolení výjimky, která se týká navrhovaného rozdílného počtu schodišťových stupňů v předmětné stavbě bytového domu (v ramenech schodiště 1 NP), ve smyslu přílohy č. 1, bod 2.0.2., vyhl. č. 398/2009 Sb. Dne 29.12.2022 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí, kterým povolil odstranění stávajícího objektu, povolil výjimku, která se týká navrhovaného rozdílného počtu schodišťových stupňů v předmětné stavbě bytového domu, schválil stavební záměr, vydal povolení kácení dřevin a uložil náhradní výsadbu. Proti rozhodnutí byla podána odvolání.


24.6.2022 11:13:58 - aktualizováno 3.8.2022 14:13:20 | přečteno 1593x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load