49) Bytový dům Pištěkova

Záměr výstavby bytového domu na místo stávajícího rodinného domu v ulici Pištěkova na pozemcích parc. č. 1976/1 a 1976/2 k. ú. Chodov.


Investor Ing. Pham Ngoc Tuan 49) BD Pištěkova, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  TA3 Projekt
Záměr Záměr výstavby bytového domu na místo rodinného domu na pozemcích parc. č. 1976/1 a 1976/2 k. ú. Chodov, na slepém konci ulice Pištěkova. Bytový dům je navržen o 1 podzemním podlaží a 2 nadzemních podlaží a ustupujícím podlaží. V podzemním podlaží je navrženo 5 stání pro automobily, v nadzemních podlažích je navrženo 6 bytů o velikosti 1+kk až 4+kk. Jedno návštěvnické parkovací stání je navrženo před domem na pozemku stavby a je zároveň určeno pro osoby zdravotně tělesně postižené. Většina bytových jednotek je opatřena balkonem, dvě bytové jednotky mají terasu. Střechy bytového domu jsou navrženy ploché s extenzivní zelení.
Informace  Dne 23.12.2020 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k záměru výstavby na základě předložené ikona souboruarchitektonické studie. K záměru výstavby se MČ Praha 11 vyjádřila ikona souborudopisem místostarosty Ing. Sedeke, radního pro územní rozvoj ze dne 18.02.2021. Dne 13.02.2023 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení na stavbu nazvanou „Novostavba bytového domu ul. Pištěkova, parc. č. 1976/1, 1976/2, 1949, 445/2, k. ú. Chodov a Háje, Praha 11“. Stavba obsahuje bytový dům, zděné oplocení, zastřešení nad vstupem do objektu, inženýrské sítě a zpevněné plochy.

Dne 09.03.2023 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0210/12/R/2023 námitky městské části jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV. 


Dne 26.04.2023 zveřejnil OV prostřednictvím úřední desky seznámení s podklady rozhodnutí na uvedenou stavbu, které obdržel po dni vydání oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Do spisu byl doplněn situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, půdorys 1. NP, řez A-A, B-B a řez A-A, B-B s návazností na stávající zástavbu. Dne 02.06.2023 zveřejnil OV prostřednictvím úřední desky seznámení s podklady rozhodnutí na uvedenou stavbu, které obdržel po dni vydání oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Do spisu bylo doplněno prodloužené stanovisko PREdistribuce a. s., vyjádření ÚVT Internet s. r. o. a revidovaná část PD. Dne 18.08.2023 zveřejnil OV prostřednictvím úřední desky seznámení s podklady rozhodnutí na uvedenou stavbu, které obdržel po dni vydání oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby.Vytvořeno 23.2.2021 10:06:33 - aktualizováno 28.8.2023 10:36:46 | přečteno 2787x | Mgr. Petr Skyva
load