48) Přístavba a nástavba objektu kina Galaxie

Rekonstrukce a nástavba objektu bývalého kina Galaxie č. p. 951 v ul. Arkalycká, na pozemcích parc. č. 1209/90 a 1209/69 k. ú. Háje.


Investor GALAXIE DEVELOPMENT, s. r. o. 48) Přístavba a nástavba objektu kina Galaxie, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant LOXIA a. s.
Záměr Předmětem záměru je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu multikina na polyfunkční dům s podzemním parkingem a obchodním parterem. Návrh počítá s budovou půdorysného tvaru uzavřeného bloku o výšce 6 pater se dvěma nárožními dominantami o výšce 10 pater. Prostor v přízemí má být koncipován jako průchozí s pasáží po západovýchodní ose, uprostřed je plánováno vytvoření otevřeného atria se zelení. Prostory budou využity jako obchodní jednotky a kanceláře. Ve vyšších patrech mají být vybudovány bytové jednotky o velikosti 1+kk až 3+kk v celkovém počtu 284 bytových jednotek. Podzemní podlaží budou sloužit pro parkování vozidel s kapacitou 486 parkovacích stání. Celkový počet hrubých podlažních ploch (HPP) činí 28 210 m2.
Informace

Dne 03.12.2020 obdržela MČ Praha 11 žádost o projednání záměru. Následně proběhlo interní projednávání záměru. Zároveň byl záměr veřejně prezentován ve dnech 19.04.2021 až 23.04.2021 v pasáži bývalého kina GALAXIE. Dne 10.05.2021 zaslala MČ Praha 11 žadateli připomínky vzešlé z interního projednávání. Dne 09.08.2021 obdržela MČ Praha 11 upravenou architektonickou studii záměru na základě zaslaných připomínek. Upravená verze architektonické studie však vykazovala mnoho nedostatků, pro které ji nebylo možné předložit k projednání RMČ Praha 11. Zpracovatel byl o nedostatcích následně informován. Dne 08.11.2021 obdržela MČ Praha 11 aktuální verzi architektonické studie záměru. Vzhledem k opětovnému velkému počtu nedostatků v předložené aktuální verzi architektonické studie, proběhla dne 05.01.2022 pracovní schůzka za účasti zástupců OÚR a zpracovatele studie, kde byly veškeré nedostatky prodiskutovány. Dne 24.02.2022 obdržela MČ Praha 11 žádost o zpětvzetí architektonické studie záměru z důvodu jejího komplexního přepracování.Vytvořeno 10.2.2021 15:05:53 - aktualizováno 28.2.2022 10:51:41 | přečteno 4303x | Mgr. Petr Skyva
load