47) OPATOV II – BYTOVÝ DŮM

Záměr výstavby bytového domu na místo původně plánovaného administrativního objektu při ulici Líbalova a Horynova.


Investor epstein & partner CHODOV, a. s. se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 47) OPATOV II – BYTOVÝ DŮM, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  Omicron – K, s r. o. se sídlem Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2
Záměr Změna funkčního využití objektu z administrativního na bytový dům s menšími obchodními a kancelářskými jednotkami. Bytový dům se navrhuje v rozsahu původního administrativního objektu a je členěn na 3 objekty. Objekt č. 1 má 6 NP, objekt č. 2 má 7 NP a objekt č. 3 má 6 NP. Tyto objekty tvoří ucelený blok cca čtvercového půdorysu, v jehož centru se nachází společné atrium. Objekt má 3 PP pod celým blokem. V PP se nachází celkem 313 parkovacích míst, na povrchu je umístěno dalších 41 stání. Bytové domy jsou přístupné ze společného atria vždy 2 vstupy (dle sekce). Celkem se v bytových domech nachází 306 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 3+kk.
Informace 
Dne 30.03.2001 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby administrativní budovy Centrum Opatov – II etapa vč. souvisejících komunikací a inženýrských sítí. V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení na stavbu administrativní budovy a v roce 2003 na stavbu inženýrských sítí a komunikací. V roce 2016 proběhla kolaudace části realizovaných staveb – přeložka 6 stožárů VO, pěší komunikace, rozšíření ulice Bachova a parkovací stání. Realizací výše uvedených staveb je rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení v platnosti.

Dne 31.08.2020 obdržela MČ Praha 11 dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před dokončením na stavbu OPATOV II – bytový dům. Výňatek z dokumentace - ikona souboruArchitektonická situace a ikona souboruvizualizace záměruK záměru se městská část vyjádřila usnesením Rady MČ Praha 11 ikona souboruč. 1105/38/R/2020 ze dne 14.12.2020.

Dne 21.12.2020 zveřejnil Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) oznámení o zahájení společného řízení o změně stavby před dokončením.  Dne 26.03.2021 zveřejnil OV společné rozhodnutí.

Dne 27.05.2021 obdržela MČ Praha 11 dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před dokončením. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek a s tím souvisejících dispozičních změn, při zachování objemu stavby, výšky stavby, počtu podlaží, půdorysného obrysu stavby, přípojek a přilehlých komunikací, pouze s posunutým vjezdem do 3. PP. K této změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením se vyjádřila MČ Praha 11 ikona souborudopisem místostarosty pro územní rozvoj Ing. Sedeke ze dne 21.07.2021. 


Dne 20.10.2021 zveřejnil OV oznámení o zahájení společného řízení o změně stavby před dokončením. Dne 15.12.2021 zveřejnil OV rozhodnutí o schválení změny stavby před dokončením. Dne 12.09.2023 obdržel OÚR oznámení o zahájení společného řízení změny stavby před dokončením. Změna stavby spočívá ve změně koncového připojení do trafostanice RTS 3075.


Probíhá realizace stavby.Vytvořeno 2.12.2020 10:53:09 - aktualizováno 15.9.2023 8:18:24 | přečteno 4955x | Mgr. Petr Skyva
load