46) Administrativní budova Roztyly Plaza

Záměr výstavby administrativní budovy při ulici Tomíčkova. 

Investor Roztyly Investments a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 46 - administrativa Roztyly PLAZA, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Aulík Fišer architekti, s. r. o., Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5
Záměr Na pozemcích parc. č. 3258/18, 3258/24, 3260/1, 3260/3, 3264/6, 3234/7 a 3264/8 vše v k. ú. Chodov je navržen administrativní objekt se 4 podzemními podlažími (PP), 6-7 nadzemními podlažími (NP) a pobytovou střechou včetně zpevněných ploch, sadových úprav a úpravy stávajících komunikací. Uprostřed objektu je umístěno atrium, které je osvětlené světlíkem ze střechy budovy. Ve všech podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání – celkem 430 stání, schodiště, výtahy a technické zázemí. V 1. PP je navrženo parkování systému P+R o kapacitě 100 parkovacích stání. V 1. NP je navržen vstup do objektu, vstupní hala (atrium) s recepcí, komunikační prostory (schodiště, výtahy) a gastroprovoz, který bude přístupný i z parteru, 4 obchodní jednotky o velikosti 150 – 210 m2 a jedna větší obchodní jednotka o velikosti 600 m2 prodejní plochy. Ve 3. – 6. NP jsou navrženy administrativní jednotky se zázemím. 
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 19.10.2020 žádost o vyjádření ke studii - prezentaci záměru připravené pro jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 se k této studii vyjádření ikona souboruusnesením č. 0910/33/R/2020 ze dne 2.11.2020Dne 30.07.2021 obdržel Odbor územního rozvoje (dále jen „OÚR“) oznámení Odboru výstavby (dále jen „OV“) o zahájení společného řízení o umístění a povolení stavby. Dne 29.09.2021 obdržel OÚR rozhodnutí OV o schválení stavebního záměru.

Dne 12.12.2022 obdržel OÚR oznámení OV o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu nazvanou „Zařízení staveniště 2. etapa“, Praha, Chodov, Tomíčkova v rámci stavby nazvané „Administrativní budova Roztyly PLAZA“. Zařízení staveniště má být umístěno na pozemcích parc. č. 3265/2, 3276/2, 3260/1, 3264/8, 3264/6 a 3258/24 vše v k. ú. Chodov jako stavba dočasná do 31.12.2024.


Probíhá realizace stavby. 


Vytvořeno 6.11.2020 11:38:41 - aktualizováno 16.12.2022 11:11:11 | přečteno 3564x | Mgr. Petr Skyva
load