Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

46) Administrativní budova Roztyly Plaza

Záměr výstavby administrativní budovy při ulici Tomíčkova. 

Investor Roztyly Investments a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 46 - administrativa Roztyly PLAZA, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Aulík Fišer architekti, s. r. o., Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5
Záměr Na pozemcích parc. č. 3258/18, 3258/24, 3260/1, 3260/3, 3264/6, 3234/7 a 3264/8 vše v k. ú. Chodov je navržen administrativní objekt se 4 podzemními podlažími (PP), 6-7 nadzemními podlažími (NP) a pobytovou střechou včetně zpevněných ploch, sadových úprav a úpravy stávajících komunikací. Uprostřed objektu je umístěno atrium, které je osvětlené světlíkem ze střechy budovy. Ve všech podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání – celkem 430 stání, schodiště, výtahy a technické zázemí. V 1. PP je navrženo parkování systému P+R o kapacitě 100 parkovacích stání. V 1. NP je navržen vstup do objektu, vstupní hala (atrium) s recepcí, komunikační prostory (schodiště, výtahy) a gastroprovoz, který bude přístupný i z parteru, 4 obchodní jednotky o velikosti 150 – 210 m2 a jedna větší obchodní jednotka o velikosti 600 m2 prodejní plochy. Ve 3. – 6. NP jsou navrženy administrativní jednotky se zázemím. 
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 19.10.2020 žádost o vyjádření ke studii - prezentaci záměru připravené pro jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11. Rada MČ Praha 11 se k této studii vyjádření ikona souboruusnesením č. 0910/33/R/2020 ze dne 2.11.2020Dne 30.07.2021 obdržel Odbor územního rozvoje (dále jen „OÚR“) oznámení Odboru výstavby (dále jen „OV“) o zahájení společného řízení o umístění a povolení stavby. Dne 29.09.2021 obdržel OÚR rozhodnutí OV o schválení stavebního záměru.

6.11.2020 11:38:41 - aktualizováno 2.8.2021 8:42:23 | přečteno 1626x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load