42) Milíčovský háj

Záměr výstavby 23 rodinných domů při ulici Exnárova.

Investor  RoDoMi s. r. o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov 42) Milicovsky haj, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  Zenkl CB, spol. s r. o. se sídlem Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice 
VAK projekt s. r. o. se sídlem Boženy Němcové  12/2, 370 01 České Budějovice
Záměr Záměrem investora je příprava pozemků parc. č. 576/1, 576/44, 576/48, 576/144, 576/145 a 1284 v k.ú. Háje při ulici Exnárova pro výstavbu 25 rodinných domů. Přípravou se rozumí vytvoření 25 parcel, vybudování řadů, přípojek a přeložek inženýrských sítí, vybudování a napojení pozemních komunikací, chodníků, zpevněných ploch, zeleně, rozšíření ulic Exnárova a Ke Cvičišti, odvodnění komunikací a řešení dopravy v klidu. 
Informace  Dne 31.01.2018 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby. Dne 27.04.2020 vydal OV stavební povolení. Dne 08.06.2021 zveřejnil OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením. Počet rodinných domů se zvýšil z 23 na 25, čemuž bylo třeba přizpůsobit parcelaci i stavby komunikací a inženýrských sítí. Samotná výstavba rodinných domů bude probíhat individuálně a OV ji tak bude posuzovat. Více informací lze nalézt na https://www.pozemkymilicovskyhaj.cz  


Dne 20.07.2021 vydal OV územní rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 576/144 a 576/145 v k. ú. Háje na celkem 25 stavebních parcel a současně stanovil podmínky pro jejich dělení.


V současné době postupně probíhají řízení o povolení staveb jednotlivých rodinných domů. Vytvořeno 4.5.2020 14:46:33 - aktualizováno 10.10.2022 13:47:02 | přečteno 3168x | Mgr. Petr Skyva
load