4) Bytový dům Bachova

Záměr výstavby bytového domu v ulici Bachova. 

Investor

PONTENZA LIMITED a.s. se sídlem Kakosova 978/4, 155 00 Praha - Řeporyje (původní Roddis engineering a.s.)

BD Bachova

Generální projetkant

CzC-projektový servis, spol. s r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5

Záměr

Bytový dům je navržen na pozemcích parc. č. 3006, 3007, 3008, 2973, 2992/3, 2993/3, 2993/5 v k.ú. Chodov. Dům se umisťuje v linii stávajících panelových bytových domů při slepém štítu domu č.p. 1584 v odstupové vzdálenosti 1,85 m. Objekt je navržen s 2 podzemními a 12 nadzemními podlažími. V objektu je navrženo 46 bytových jednotek a nebytové prostory pro obchod nebo služby. V objektu bude 45 parkovacích stání, na povrchu 6 stání.

Informace

Dne 30.01.2012 bylo oznámeno zahájení územního řízení. Dne 30.04.2012 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby (nabylo právní moci dne 05.06.2012). V roce 2015 došlo ke změně vlastníka objektu a současným majitelem je spol. PONTENZA  LIMITED a.s. Dne 06.01.2015 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0002/1/R/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 31.05.2016 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0754/20/R/2016, ve kterém zrušila usnesení RMČ Praha 11 č. 0002/1/R/2015 ze dne 06.01.2015.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") zveřejnil dne 26.7.2017 oznámení o zahájení spojeného řízení o odstranění stavby bývalé kotelny na pozemku parc. č. 3006 v k. ú. Chodov a o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou "Bytový dům Bachova" na pozemku parc. č. 3006, 3007, 3008 2973, 2992/3 a 2993/3 v k. ú. Chodov. Dne 16.04.2018 vydal OV povolení k odstranění stavby nazvané "Odstranění stavby bývalé kotelny" a stavební povolení na stavbu "Bytový dům Bachova" - č. j. MCP11/18/008472/OV/Bal. Proti rozhodnutí byla podána odvolání. Dne 31.07.2019 vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání s tím, že rozhodnutí č. j. MCP11/18/008472/OV/Bal ze dne 16.04.2018 ruší v celém rozsahu a vrací věc k novému projednání. 

OV vyvěšením na úřední desce zveřejnil dne 20.12.2019 oznámení o pokračování spojeného řízení. Dne 26.10.2020 oznámil OV vyvěšením na úřední desce rozhodnutí ve věci "Odstranění stavby bývalé kotelny" na hranici ulic Mikulova, Bachova a zároveň vydal stavební povolení pro bytový dům Bachova. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. 


Dne 14.02.2022 vydal příslušný odvolací orgán rozhodnutí, ve kterém zamítl podaná odvolání a rozhodnutí OV potvrdil. V současné době probíhá výstavba záměru. 


Vytvořeno 1.2.2012 15:24:00 - aktualizováno 2.1.2020 11:24:23 | přečteno 14715x | Ing. Pavla Medunová
load