Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

39) Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov

Změna územního rozhodnutí třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov.

Investor Centrum Chodov, a. s. se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha  - Staré Město  OC Chodov - III. fáze, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  OBERMEYER HELIKA a. s. se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany

Záměr

Změna územního rozhodnutí se týká třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov. Předchozí dvě fáze byly zrealizovány a otevřeny v letech 2005 a 2017. Původně byly v místě navržené stavby umístěny dva objekty – F a G, objekt F měl mít 5 nadzemních podlaží, měly v něm být umístěny obchodní plochy, byty a administrativa. Objekt G měl mít 2 nadzemní podlaží a měly v něm být umístěny obchodní plochy. Změnou územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 byly v místě navržené stavby umístěny dočasné komunikace pro pěší, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Tyto úpravy jsou dočasné do doby výstavby 3. fáze. Jižně od objektu D, na pozemku parc. č. 397/328 k. ú. Chodov a okolních pozemcích je navržena stavba objektu F. Objekt by měl mít 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V podzemních podlažích bude stavba napojena na systém ramp, výjezdů a vjezdů do stávajícího obchodního centra. Objekt bude mít i jeden nezávislý vjezd a výjezd. Ve 3. nadzemním podlaží je navržena pěší lávka zajišťující návaznost i mezi nadzemními podlažími. První dvě nadzemní podlaží budou využita pro obchod, ve třetím podlaží jsou navrženy restaurační prostory a zázemí pro zaměstnance. Čtvrté podlaží je ustoupené a budou v něm plochy pro administrativu.

Informace 

Dne 23.10.2018 se k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí vyjádřila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 1118/32/R/2018. Dne 19.11.2018 zveřejnil Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o obdržení oznámení záměru „Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov“. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona. MČ Praha 11 se k oznámení záměru vyjádřila dne 20.12.2018 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.03.2019 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodnutí s tím, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zmíněného zákona. Záměr je zveřejněn v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084


OV dne 25.07.2019 zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o páté změně územního rozhodnutí  č. j. OV H/03/42830/Hr ze dne 23.01.2004 o umístění stavby záměru Centrum Praha Jih – Chodov. Řízení bylo zahájeno dne 27.06.2019. Dne 03.09.2019 vydal OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.


26.11.2018 10:39:03 - aktualizováno 4.9.2019 14:49:40 | přečteno 2609x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load