Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

39) Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov

Změna územního rozhodnutí třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov.

Investor Centrum Chodov, a. s. se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha  - Staré Město  OC Chodov - III. fáze, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  OBERMEYER HELIKA a. s. se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany

Záměr

Změna územního rozhodnutí se týká třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov. Předchozí dvě fáze byly zrealizovány a otevřeny v letech 2005 a 2017. Původně byly v místě navržené stavby umístěny dva objekty – F a G, objekt F měl mít 5 nadzemních podlaží, měly v něm být umístěny obchodní plochy, byty a administrativa. Objekt G měl mít 2 nadzemní podlaží a měly v něm být umístěny obchodní plochy. Změnou územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 byly v místě navržené stavby umístěny dočasné komunikace pro pěší, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Tyto úpravy jsou dočasné do doby výstavby 3. fáze. Jižně od objektu D, na pozemku parc. č. 397/328 k. ú. Chodov a okolních pozemcích je navržena stavba objektu F. Objekt by měl mít 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V podzemních podlažích bude stavba napojena na systém ramp, výjezdů a vjezdů do stávajícího obchodního centra. Objekt bude mít i jeden nezávislý vjezd a výjezd. Ve 3. nadzemním podlaží je navržena pěší lávka zajišťující návaznost i mezi nadzemními podlažími. První dvě nadzemní podlaží budou využita pro obchod, ve třetím podlaží jsou navrženy restaurační prostory a zázemí pro zaměstnance. Čtvrté podlaží je ustoupené a budou v něm plochy pro administrativu.

Informace 

Dne 23.10.2018 se k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí vyjádřila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 1118/32/R/2018. Dne 19.11.2018 zveřejnil Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o obdržení oznámení záměru „Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov“. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona. MČ Praha 11 se k oznámení záměru vyjádřila dne 20.12.2018 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.03.2019 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodnutí s tím, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zmíněného zákona. Záměr je zveřejněn v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084


OV dne 25.07.2019 zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o páté změně územního rozhodnutí  č. j. OV H/03/42830/Hr ze dne 23.01.2004 o umístění stavby záměru Centrum Praha Jih – Chodov. Řízení bylo zahájeno dne 27.06.2019. Dne 03.09.2019 vydal OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.


26.11.2018 10:39:03 - aktualizováno 4.9.2019 14:49:40 | přečteno 2432x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load