Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

39) Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov

Změna územního rozhodnutí třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov.

Investor Centrum Chodov, a. s. se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha  - Staré Město  OC Chodov - III. fáze, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  OBERMEYER HELIKA a. s. se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany

Záměr

Změna územního rozhodnutí se týká třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov. Předchozí dvě fáze byly zrealizovány a otevřeny v letech 2005 a 2017. Původně byly v místě navržené stavby umístěny dva objekty – F a G, objekt F měl mít 5 nadzemních podlaží, měly v něm být umístěny obchodní plochy, byty a administrativa. Objekt G měl mít 2 nadzemní podlaží a měly v něm být umístěny obchodní plochy. Změnou územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 byly v místě navržené stavby umístěny dočasné komunikace pro pěší, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Tyto úpravy jsou dočasné do doby výstavby 3. fáze. Jižně od objektu D, na pozemku parc. č. 397/328 k. ú. Chodov a okolních pozemcích je navržena stavba objektu F. Objekt by měl mít 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V podzemních podlažích bude stavba napojena na systém ramp, výjezdů a vjezdů do stávajícího obchodního centra. Objekt bude mít i jeden nezávislý vjezd a výjezd. Ve 3. nadzemním podlaží je navržena pěší lávka zajišťující návaznost i mezi nadzemními podlažími. První dvě nadzemní podlaží budou využita pro obchod, ve třetím podlaží jsou navrženy restaurační prostory a zázemí pro zaměstnance. Čtvrté podlaží je ustoupené a budou v něm plochy pro administrativu.

Informace 

Dne 23.10.2018 se k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí vyjádřila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 1118/32/R/2018. Dne 19.11.2018 zveřejnil Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o obdržení oznámení záměru „Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov“. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona. MČ Praha 11 se k oznámení záměru vyjádřila dne 20.12.2018 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.03.2019 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodnutí s tím, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zmíněného zákona. Záměr je zveřejněn v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084


OV dne 25.07.2019 zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o páté změně územního rozhodnutí  č. j. OV H/03/42830/Hr ze dne 23.01.2004 o umístění stavby záměru Centrum Praha Jih – Chodov. Řízení bylo zahájeno dne 27.06.2019. Dne 03.09.2019 vydal OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.


26.11.2018 10:39:03 - aktualizováno 4.9.2019 14:49:40 | přečteno 2766x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Bytová komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load