Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

39) Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov

Změna územního rozhodnutí třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov.

Investor Centrum Chodov, a. s. se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha  - Staré Město  OC Chodov - III. fáze, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  OBERMEYER HELIKA a. s. se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany

Záměr

Změna územního rozhodnutí se týká třetí a poslední fáze výstavby obchodně společenského areálu OC Chodov. Předchozí dvě fáze byly zrealizovány a otevřeny v letech 2005 a 2017. Původně byly v místě navržené stavby umístěny dva objekty – F a G, objekt F měl mít 5 nadzemních podlaží, měly v něm být umístěny obchodní plochy, byty a administrativa. Objekt G měl mít 2 nadzemní podlaží a měly v něm být umístěny obchodní plochy. Změnou územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 byly v místě navržené stavby umístěny dočasné komunikace pro pěší, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Tyto úpravy jsou dočasné do doby výstavby 3. fáze. Jižně od objektu D, na pozemku parc. č. 397/328 k. ú. Chodov a okolních pozemcích je navržena stavba objektu F. Objekt by měl mít 4 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V podzemních podlažích bude stavba napojena na systém ramp, výjezdů a vjezdů do stávajícího obchodního centra. Objekt bude mít i jeden nezávislý vjezd a výjezd. Ve 3. nadzemním podlaží je navržena pěší lávka zajišťující návaznost i mezi nadzemními podlažími. První dvě nadzemní podlaží budou využita pro obchod, ve třetím podlaží jsou navrženy restaurační prostory a zázemí pro zaměstnance. Čtvrté podlaží je ustoupené a budou v něm plochy pro administrativu.

Informace 

Dne 23.10.2018 se k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí vyjádřila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 1118/32/R/2018. Dne 19.11.2018 zveřejnil Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o obdržení oznámení záměru „Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov“. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona. MČ Praha 11 se k oznámení záměru vyjádřila dne 20.12.2018 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.03.2019 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodnutí s tím, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zmíněného zákona. Záměr je zveřejněn v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084


OV dne 25.07.2019 zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o páté změně územního rozhodnutí  č. j. OV H/03/42830/Hr ze dne 23.01.2004 o umístění stavby záměru Centrum Praha Jih – Chodov. Řízení bylo zahájeno dne 27.06.2019. Dne 03.09.2019 vydal OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.


26.11.2018 10:39:03 - aktualizováno 4.9.2019 14:49:40 | přečteno 2150x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load