38) Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením

Záměr výstavby zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením při ulici Ryšavého.

Investor CRESCON, a. s. se sídlem Procházkova 1192/3, Podolí, 147 00 Praha 4  Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdrav postižením, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant 

Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o. se sídlem Lesní 320, 251 62 Mukařov

Záměr

Záměrem investora je výstavba 4 objektů Zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Hlavní objekt, který by měl sloužit jako zdravotnické ambulantní zařízení se zázemím a školícím centrem, je v návrhu situován při ulici Ryšavého a navržen se 4 NP a 2 PP. Zbylé tři objekty by měly sloužit pro bydlení osob se zdravotním postižením a klientů zdravotnického zařízení a jsou navrženy se 4 NP a 2 PP. V těchto objektech by mělo být dohromady cca 312 ubytovacích jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk, část z nich bezbariérová. Jako doplňkové funkce záměru jsou uvažovány z parteru hlavní budovy přístupné stravovací služby (jídelna) a pronajímatelné prostory pro další služby (kavárna, lékárna, prodejna zdravotnických potřeb, kadeřník, prodejna potravin apod.). V severní části území je navržen park s novou cyklostezkou. V záměru je umístěno v rámci podzemních garáží i na povrchu 234 parkovacích stání. Podél západní strany Hrdličkovy ulice je navrženo dalších 24 parkovacích stání pro veřejné využití místních rezidentů. Celý areál bude doplněn a upraven parkovou zelení. 


(popis dle PD 09/2019)

Informace 

MČ Praha 11 obdržela dne 02.02.2018 žádost o vyjádření k architektonicko-urbanistické studii (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 15.05.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0579/17/R/2018, ve kterém záměr bere na vědomí, vítá ho a souhlasí s vyjádřením MČ Praha 11 v příloze usnesení. Dne 25.05.2018 bylo ikona souboruvyjádření MČ Praha 11 zasláno žadateli.


Dne 04.11.2019 obdržela MČ Praha 11 žádost o stanovisko k ikona souboruprojektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dne 02.03.2020 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 0210/5/R/2020, ve kterém souhlasí se záměrem a souhlasí s připomínkami městské části v příloze usnesení. 

Dne 30.12.2020 zveřejnil OV oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Dne 09.04.2021 zveřejnil OV výzvu k doplnění žádosti a územní řízení do 30.07.2021 přerušil. Dne 31.08.2021 zveřejnil OV na úřední desce informaci o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí a možnosti se k nim vyjádřit. Dne 29.12.2021 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí o umístění stavby. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání.


Vytvořeno 7.2.2018 15:18:38 - aktualizováno 5.1.2022 10:40:04 | přečteno 4805x | Mgr. Petr Skyva
load