Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

37) Viladomy Dunovského

Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Dunovského.

Investor Viladomy Dunovského s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10  Viladomy Dunovského, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Artiga Architecture se sídlem Terronská 49, 160 00 Praha 6
Záměr

Záměrem investora je výstavba obytných viladomů na místě stávajících nevyužívaných objektů na pozemcích parc. č. 2351 a 2352 v k.ú. Chodov. Návrh počítá s výstavbou dvou třípodlažních objektů, které jsou v podzemní části spojené společnou garáží. Výška objektů respektuje okolní zástavbu. V objektu A je navrženo 12 bytových jednotek. V objektu B je 9 bytových jednotek. Celkem je navrženo 24 parkovacích stání v podzemní garáži. Objekty jsou navrženy se zelenou střechou. Dále je počítáno se zachytáváním dešťové vody a použitím tepelných čerpadel.

Informace 

MČ Praha 11 obdržela dne 17.04.2018 žádost o vyjádření k architektonické studii (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 12.06.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0708/20/R/2018, ve kterém souhlasí se záměrem dle předložené architektonické studie a v další fázi projektové přípravy požaduje doložit studii denního osvětlení a studii proslunění ve vztahu k protějším rodinným domům, doložit dopravní studii, která zhodnotí vliv záměru na širší okolí a upravit uspořádání parkovacích stání pro osoby těžce pohybově postižené.


Dne 18.09.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci záměru. Dne 10.06.2019 přijala Rada MČ Praha 11ikona souboru usnesení č. 0636/25/R/2019, ve kterém souhlasila se záměrem. 


Dne 01.07.2019 zveřejnil Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále „OV“) oznámení o zahájení řízení o vydání společného povolení tohoto záměru. Dne 07.08.2019 vydal OV rozhodnutí o schválení stavebního záměru. Proti rozhodnutí byla podána odvolání.


MHMP, odbor stavebního řádu, jako odvolací orgán vydal dne 29.09.2020 rozhodnutí ve věci odvolání. Rozhodl tak, že rozhodnutí OV ruší a věc vrací k novému projednání. Dne 07.12.2020 zveřejnil OV oznámení o pokračování společného řízení. Dne 07.05.2021 zveřejnil OV oznámení o seznámení s podklady rozhodnutí. Dne 26.07.2021 vydal OV rozhodnutí o schválení stavebního záměru. Proti rozhodnutí bylo dne 24.08.2021 podáno odvolání. 


19.4.2018 14:27:04 - aktualizováno 31.8.2021 15:44:21 | přečteno 5061x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load