Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

34) Spořilovská - zakrytí

Záměr těžkého zakrytí ulice Spořilovská.

Investor 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1

Spořilovská zakrytí, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant

Konsorcium SATRA-SUDOP-Spořilovská, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. David Mareš

Záměr

Záměr se navrhuje na území MČ Praha 4 a částečně na území MČ Praha 10 a MČ Praha 11. Hlavním cílem záměru je eliminace zátěže z dopravy z komunikace Spořilovská. Dalším cílem je propojení lokalit "starého" a "nového" Spořilova formou parkově upravených ploch a prověření vedení tramvajové tratě na Jižní Město. Vlastní zakrytí je navrženo technologií hloubených tunelů v rozsahu od úrovně křižovatky ulic Na Chodovci × Hrusická až přibližně ke křižovatce ulic Senohrabská × Choceradská v délce cca 1 200 m.

Informace

MČ Praha 11 obdržela dne 08.01.2016 žádost o vyjádření ke studii proveditelnosti záměru "Spořilovská - zakrytí", kterou v prosinci 2015 zpracovalo Konsorcium SATRA-SUDOP-Spořilovská. Studie prověřuje tunelové vedení, resp. zakrytí Spořilovské v její stávající stopě. K této studii se ikona souboruMČ Praha 11 vyjádřila dne 18.02.2016. V prosinci 2016 vznikla nová studie "Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky", která vychází ze studie proveditelnosti z prosince 2015 a řeší zejména povrchové úpravy záměru. K této studii se MČ Praha 11 ikona souboruvyjádřila dne 31.05.2017. Více informací lze nalézt na http://www.satra.cz/sporilovska-spojka-zakryti/  nebo na http://www.triarchitekti.cz/prace/projekt/studie-povrchoveho-usporadani-tez-keho-zakryti-sporilovske-spojky/.

V říjnu 2017 obdržela MČ Praha 11 aktualizaci studie proveditelnosti a povrchového uspořádání nazvanou Zelený zip pro Spořilov (výňatek studie ke stažení ikona souboruZDE).

Dne 27.02.2018 zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, informaci o zahájení zjišťovacího řízení v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (více informací na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1065). Dne 20.03.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0337/10/R/2018, ve kterém bere na vědomí dokumentaci oznámení záměru. Součástí usnesení je vyjádření MČ Praha 11.

MHMP OCP zveřejnil dne 16.08.2018 závěr zjišťovacího řízení ve věci Spořilovská spojka - zakrytí s tím, že nepodléhá dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.


5.4.2017 13:05:49 - aktualizováno 4.9.2018 9:27:38 | přečteno 6338x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load