31) Přístavba a nástavba objektu č.p. 1828 pro bydlení a ubytování

Záměr přístavby a nástavby objektu Vojtíškova č. p. 1828 na pozemcích parc. č. 397/198 a 397/564 v k.ú. Chodov

Investor  Jitka Zvěřinová  Přístvba a nástavba Vojtíškova 1828, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant Hana Císařová

Záměr

Záměrem investora je nástavba 3 obytných podlaží a přístavba vstupního schodiště s výtahem pro vstup do jednotlivých podlaží nástavby a požárního schodiště. Nástavba je navržena pro ubytování (20 jednotek – jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením) a bydlení (6 bytových jednotek 1+kk a 17 bytových jednotek 2+kk). Parkování bude zajištěno na vlastním pozemku a sousedním přilehlém pozemku, celkem 36 parkovacích stání pro nástavbu a stávající provoz.

Informace

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci byla Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 doručena dne 15.02.2017. V dubnu 2019 byla dokumentace doplněna (výňatek ke stažení ikona souboruZDE). Dne 26.08.2019 přijala Rada MČ Praha 11 souhlasné ikona souboruusnesení č. 0899/33/R/2019


Dne 10.08.2023 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0777/33/R/2023, kterým zrušila usnesení č. 0899/33/R/2019 ze dne 26.08.2019 a nesouhlasila se záměrem.


Dne 22.05.2020 oznámil Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) zahájení společného územního a stavebního řízení. OV vyzval dopisem ze dne 13.07.2020 stavebníka (investora)  k doplnění žádosti do 30.10.2020 a zároveň zahájené společné řízení do 30.10.2020 přerušil. Dne 21.12.2020 zveřejnil OV informaci o doplnění podkladů pro rozhodnutí a oznámil pokračování řízení. Dne 12.03.2021 zveřejnil OV rozhodnutí o umístění a povolení stavby ve společném řízení. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání.


Dne 16.05.2022 vydal  MHMP, Odbor stavebního řádu jako příslušný odvolací orgán rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí OV ÚMČ Praha 11 ze dne 08.03.2021, kterým byl schválen stavební záměr nazvaný „Přístavba a nástavba objektu č.p. 1828 pro bydlení a ubytování“. Odvolací orgán rozhodnutí OV ÚMČ Praha 11 zrušil a věc vrátil k novému projednání.


Dne 20.07.2022 zveřejnil OV výzvu k doplnění žádosti do 30.09.2022 a zároveň společné řízené do 30.09.2022 přerušil. Dne 30.08.2022 OV zveřejnil oznámení o pokračování společného řízení spolu s informací o doplnění podkladů a informací o konání místního šetření dne 20.09.2022 od 10:00 hod.


Dne 19.09.2022 schválila Rada MČ Praha 11 usnesením č. ikona souboru0888/39/R/2022 námitky městské části jako účastníka v pokračování společného řízení. Námitky byly zaslány OV. Dne 05.10.2022 zveřejnil OV na úřední desce, že je možné se seznámit s doplněnými podklady rozhodnutí.


Dne 02.11.2022 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí, kterým byl stavební záměr schválen. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 29.08.2023 vydal Odbor stavebního řádu MHMP rozhodnutí ve věci odvolání na uvedenou stavbu. Odvolací orgán svým rozhodnutím částečně pozměnil text společného povolení vydaného OV ÚMČ Praha 11 dne 02.11.2022 a ve zbytku ho potvrdil.
Vytvořeno 20.2.2017 12:48:32 - aktualizováno 1.9.2023 13:07:14 | přečteno 7541x | Mgr. Petr Skyva
load