3) Bytové domy Benkova

Záměr výstavby dvou bytových domů v ulici Benkova.

Investor BRG Eta s.r.o.  Bytové domy Benkova, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  VPÚ DECO PRAHA a.s.

Záměr

Záměrem je výstavba dvou vzhledově stejných bytových domů na společném podnoží hromadné garáže. Domy jsou navrženy se čtyřmi nadzemními podlažími, přičemž čtvrtá podlaží jsou ustupující. Celkový počet bytů v obou domech je 37. Ve společné podzemní garáži je navrženo 41 parkovacích stání. Okolní terén bude osázen stromy, keři, okrasnou zelení a střechy budou ozeleněné. 

Informace 

MČ Praha 11 obdržela dne 30.10.2017 žádost o vyjádření k ikona souboruarchitektonicko-urbanistické studii "Bytové domy Benkova p.č. 174; 176, Praha 4 - Chodov" z října 2017. Dne 06.02.2018 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 0130/4/R/2018, ve kterém souhlasí se záměrem a zároveň stanovuje podmínky další projektové přípravy. Dne 17.05.2018 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0005/38/Z/2018, ve kterém vyzývá Radu MČ Praha 11 ke zrušení usnesení č. 0130/4/R/2018 z 06.02.2018 a ukládá Radě MČ Praha 11 nechat vyhotovit nezávislou dopravní studii v ulici Benkova a okolí.


Z dopravní studie zpracované společností CZECH Consult spol. s r. o. v říjnu 2018 vyplynulo, že celkový dopad posuzovaných staveb na přírůstek intenzit dopravy je i ve špičkových hodinách minimální a nemá významný vliv na změnu špičkových dopravních intenzit v oblasti. 


Dne 19.04.2021 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení. Dne 10.08.2021 zveřejnil OV informaci o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí. Dne 29.09.2021 obdržel OÚR rozhodnutí OV o umístění stavby. Proti rozhodnutí byla podána odvolání. Dne 16.09.2022 zveřejnil Odbor stavebního řádu MHMP na úřední desce rozhodnutí o odvolání, kterým změnil podmínku č. 10 pro umístění stavby tak, že text doplnil a ve zbytku rozhodnutí potvrdil.


Vytvořeno 1.11.2017 10:46:46 - aktualizováno 19.9.2022 14:47:50 | přečteno 6212x | Mgr. Petr Skyva
load