Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

29) Polyfunkční objekt Chodov

Záměr výstavby polyfunkčního objektu mezi ulicemi Blažimská a Knovízská.

Investor 

Evropské centrum oceňování, s.r.o. se sídlem U Nikolajky 382/30, 150 00, Praha 5

 Polyfunkční objekt Chodov, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant
INSTALACE Praha, spol. s r.o. se sídlem Kutnohorská 288, 109 00, Praha 10 (Ing. Jaroslav Štoček) a DEXTON s.r.o. se sídlem Švestková 257, 460 01, Liberec 31 (Ing. Jan Ruta)
Záměr

Jedná se o záměr výstavby polyfunkčního objektu o jednom podzemním a šesti nadzemních podlažích, z toho 6. NP je půdorysně ustupující se střešními terasami. Objekt je navržen na pozemcích parc. č. 3481/3 a 3481/7 v k.ú. Chodov. V 1. PP jsou umístěna garážová stání pro 24 vozidel vybavená zakladači pro parkování dvou vozidel nad sebou. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory a skladové prostory pro rezidenty. Ve 2. NP je umístěno technické zázemí, sklad kočárků a kol pro rezidenty a byty. Od 3. NP jsou umístěny byty. Stavba má sloužit k bydlení v kombinaci s komerčními prostory (kanceláře případně ordinace). 

Informace

Žádost o vyjádření k architektonické studii byla Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 doručena dne 19.12.2016. Na základě připomínek OÚR byla studie upravena a doplněna (ke stažení ikona souboruZDE). Upravená architektonická studie byla předložena vedení MČ Praha 11, které ji odsouhlasilo. ikona souboruVyjádření MČ Praha 11 bylo zasláno žadateli dne 02.05.2017.

Dne 12.11.2018 obdržel OÚR žádost o vyjádření k ikona souboruprojektové dokumentaci. Dne 18.12.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1316/39/R/2018, ve kterém souhlasí se záměrem za podmínky, že objekt bude doplněn o parkovací stání pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu v 1. PP.

 

20.12.2016 14:08:01 - aktualizováno 2.1.2019 11:24:40 | přečteno 5971x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load