29) Polyfunkční dům Chodov

Záměr výstavby polyfunkčního objektu mezi ulicemi Blažimská a Knovízská.

Investor Oáza Chodovec s. r. o., Kutnohorská 579, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy Polyfunkční objekt Chodov, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  Stempel Tesař architekti s. r. o., Na Rozdílu 719/26, 160 00 Praha 6 (prof. Ing. arch. Ján Stempel a doc. Ing. arch. Jan Tesař, Ph.D.)
Záměr Jedná se o záměr výstavby polyfunkčního objektu o 4 podzemních (PP) a 8 nadzemních podlažích (NP), z toho 8. NP je půdorysně ustupující se střešními terasami. Objekt je navržen na pozemku parc. č. 3481/3 v k. ú. Chodov. V  PP je umístěno parkování pro osobní automobily (44 stání) vč. výjezdové rampy a autovýtahu, technické prostory, sklepy apod. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory pro služby (ordinace), vstup do objektu pro rezidenty a technické zázemí pro bytový dům. Od 2. do 6. NP jsou umístěny byty o velikosti 2+kk až 3+kk. V 7. a 8. NP (ustupujícím) jsou umístěny byty o velikosti 4+kk. Celkem je navrženo 36 bytů. Na pozemku stavby jsou navržena další 4 parkovací stání. 
Informace  Dne 29.03.2023 obdržela MČ Praha 11, zastoupená OÚR, dokumentaci pro umístění stavby.
 Původní záměr z roku 2016

Investor Evropské centrum oceňování s. r. o.
Generální projektant  INSTALACE Praha, spol. s r. o.
Záměr Jedná se o záměr výstavby polyfunkčního objektu o 1 PP a 6 NP (polední podlaží ustupující). Objekt bude určen pro bydlení s komerčními prostory. V 1. PP jsou navrženy garáže pro 24 automobilů (21 míst pro rezidenty + 3 místa pro návštěvy), parkování v zakladačích vždy po 2 automobilech. V 1. NP jsou navrženy komerční prostory a skladové prostory pro rezidenty. Ve 2. NP je navrženo technické zázemí, kočárkárna a kolárna a byty. Od 3. NP jsou navrženy byty. Bytů je celkem navrženo 20. Celkový počet parkovacích stání 35 (24 stání v garáži, 11 stání na zpevněné ploše u domu). Dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy je záměr navrhován v ploše SV (všeobecně smíšené).
Informace 
Dne 19.12.2016 obdržela MČ Praha 11, zastoupená OÚR, žádost o vyjádření k ikona souboruarchitektonické studii. Žádost byla interně projednána. MČ Praha 11 se k architektonické studiiikona souboruvyjádřila dopisem Ing. Stanislava Urbánka, CSc. ze dne 02.05.2017.

Dne 12.11.2018 obdržela MČ Praha 11, zastoupená OÚR, žádost o vyjádření k ikona souboruprojektové dokumentaci pro umístění stavby. Žádost byla interně projednána. Dne 18.12.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1316/39/R/2018, kterým souhlasila se záměrem za podmínky, že objekt bude doplněn o parkovací stání pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu v 1. PP.

Vytvořeno 20.12.2016 14:08:01 - aktualizováno 3.4.2023 13:05:36 | přečteno 7192x | Mgr. Petr Skyva
load