27) Polyfunkční komplex Opatov

Záměr výstavby polyfunkčního komplexu při komunikaci Opatovská (mezi supermarketem Billa a poliklinikou Opatovská).

Investor 

Conti Development s.r.o. se sídlem Devonská 1179/4, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy

Generální projektant

Atelier P.H.A. spol. s.r.o. se sídlem Gabčíkova 1239/15, 182 00, Praha 8 (studie)

APRIS 3MP s. r. o. se sídlem K Roztokům 190, 165 00, Praha 6 (DÚR)

Záměr

Záměrem investora je výstavba polyfunkčního komplexu Opatov na pozemcích parc. č. 2014/264, 2014/371, 2014/426 a 2014/427 v k. ú. Chodov. V severní části řešeného území je navržen bytový objekt s 9 NP a 78 bytovými jednotkami. V jižní části řešeného území je navržen administrativní a komerční objekt o 3 NP. Oba objekty mají společné 2. a 1. PP, které bude sloužit pro parkování. Celkem je navrženo 168 parkovacích stání.                           

                                             (dle dokumentace pro územní rozhodnutí 10_2019)

Informace

Žádost o vyjádření k hmotové studii byla Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 doručena dne 16.01.2017. Záměr byl předložen poradním orgánům MČ Praha 11, příslušným odborům ÚMČ Praha 11 a následně byl předložen vedení MČ Praha 11. Z tohoto projednání vznikly zastavovací podmínky, které byly dne 17.03.2017 zaslány projektantovi (vyjádření ke stažení ikona souboruZDE). V lednu 2018 obdržela MČ Praha 11 architektonickou studii (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 15.05.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0577/17/R/2018, ve kterém nesouhlasí se záměrem. 


Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí obdržela MČ Praha 11 dne 07.02.2020. Následně bylo zahájeno interní projednávání dokumentace. Dne 23.04.2020 vzal žadatel svoji žádost zpět z důvodu přepracování dokumentace. 


Polyfunkční komplex Opatov - nové podání

Investor Conti Development s.r.o. se sídlem Devonská 1179/4, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy Polyfunkční komplex Opatov, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  APRIS 3MP s. r. o. se sídlem K Roztokům 190, 165 00, Praha 6
Záměr Záměrem investora je výstavba polyfunkčního komplexu Opatov na pozemcích parc. č. 2014/264, 2014/371, 2014/426 a 2014/427 v k. ú. Chodov. V severní části řešeného území je navržen bytový objekt, který se skládá ze dvou hmot, z nichž jedna má 4 nadzemní podlaží a druhá 9 nadzemních podlaží, celkem je navrženo 75 bytových jednotek. V jižní části řešeného území je podél Opatovské ulice navržen komerční objekt o 3 NP (2 a 1 ustupující). Objekt má v 1. nadzemním podlaží navrženy obchodní plochy a v ostatních podlažích zdravotnické ordinace s možností úpravy na kanceláře. Oba objekty mají společné 1. a 2. podzemní podlaží, která budou sloužit pro parkování. Celkem je navrženo 167 parkovacích stání.
Informace  Žádost o vyjádření k architektonické studii byla Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 doručena dne 04.01.2022. Následně byl projektant požádán o její doplnění. Ve dnech 28.02.2022 – 04.03.2022 proběhla na pozemku stavby veřejná prezentace záměru (ikona souboruPOZVÁNKA). Výsledky veřejné prezentace jsou dostupné ikona souboruZDE. Architektonická studie byla doplněna dne 21.03.2022 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 05.04.2022 obdržela městská část sdělení investora, že na základě výsledků veřejného projednání a připomínek obyvatel okolních bytových domů bude studie přepracována. 


Dne 15.12.2022 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 12.01.2023 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0016/3/R/2023 námitky městské části jako účastníka územního řízení. Námitky byly zaslány OV. Dne 18.08.2023 zveřejnil OV rozhodnutí o umístění stavby. Dne 13.09.2023 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0842/40/R/2023, kterým schválila odvolání MČ Praha 11 proti rozhodnutí OV. Odvolání bylo zasláno OV.


Vytvořeno 13.2.2017 15:05:36 - aktualizováno 22.9.2023 11:06:59 | přečteno 12838x | Mgr. Petr Skyva
load