Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

26) Obchodní centrum Háje

Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády.

Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP).

Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu.

Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro společné řízení  z 03 – 04/2018
Záměr Záměrem je nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 757 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu, mění však výšku části objektu tak, že atika vestavby 4. nadzemního podlaží (nad supermarketem Albert) navazuje na úroveň stávající atiky objektu. Vestavěné 4. nadzemní podlaží je propojeno se 3. nadzemním podlažím eskalátorem a dvojicí výtahů a současně je propojeno se 4. nadzemním podlažím sousedního objektu čp. 758. Ve 3. nadzemním podlaží je supermarket Albert. Ve 4. nadzemním podlaží  nájemné prostory pro obchod a služby a sociální a hygienické vybavení pro zaměstnance a návštěvníky. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích, potřeba je 62 parkovacích stání, investor má k dispozici celkem 210 stání. Vstup pro návštěvníky je jako jako dosud  z pochozí zóny. Obvodový plášť se částečně revitalizuje a částečně je navržen nový v kombinaci skla a lehkých velkoformátových panelů bílé barvy.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OÚR obdržel dne 06.06.2018 žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné řízení z 04/2018. Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0812/22/R/2018 ze dne 17.07.2018 souhlasila záměrem revitalizace objektu čp. 757 v k. ú. Háje. OV vydal dne 28.01.2019 společné povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP)

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební řízení z 02/2017
Záměr Záměrem jsou vnitřní stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 758 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu ani výšku objektu. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou jako dosud  nájemné prostory pro obchod a služby. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OV vydal dne 29.11.2017 stavební  povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební povolení z 04/2015 (revize z 02/2017)
Záměr Záměrem je přístavba obchodních prostor pro prodej nepotravinářského zboží k objektu čp. 748 v k. ú. Háje o rozměrech max. 20,5 x 23,1 m s provozním propojením se stávajícím objektem vybudovaná nad stávající zpevněnou plochou využívanou jako prostor pro zásobování. Prostor zásobování je navržen jako uzavřený s prosklenou stěnou a výjezdovými vraty. Součástí stavby jsou stavební a dispoziční úpravy v objektu čp. 748 v k. ú. Háje, dále výstavba 7 nových parkovací stání pro přístavbu v podzemní části stávajících budov čp. 748 a 757 v k. ú. Háje a přeložky elektrického vedení a vodovodu. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila s rozšířením objektu čp. 748 v k. ú. Háje a s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1209/62 v k. ú. Háje pro přístavbu. OV vydal dne 20.07.2017 územní rozhodnutí o umístění stavby. Následně OV vydal dne 06.11.2017 stavební povolení. OV vydal dne 02.10.2018 rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby do 31.08.2020. V současné době je stavba zrealizována.
.
11.3.2019 14:29:25 | přečteno 6770x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load