Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

26) Obchodní centrum Háje

Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády.

Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP).

Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu.

Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro společné řízení  z 03 – 04/2018
Záměr Záměrem je nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 757 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu, mění však výšku části objektu tak, že atika vestavby 4. nadzemního podlaží (nad supermarketem Albert) navazuje na úroveň stávající atiky objektu. Vestavěné 4. nadzemní podlaží je propojeno se 3. nadzemním podlažím eskalátorem a dvojicí výtahů a současně je propojeno se 4. nadzemním podlažím sousedního objektu čp. 758. Ve 3. nadzemním podlaží je supermarket Albert. Ve 4. nadzemním podlaží  nájemné prostory pro obchod a služby a sociální a hygienické vybavení pro zaměstnance a návštěvníky. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích, potřeba je 62 parkovacích stání, investor má k dispozici celkem 210 stání. Vstup pro návštěvníky je jako jako dosud  z pochozí zóny. Obvodový plášť se částečně revitalizuje a částečně je navržen nový v kombinaci skla a lehkých velkoformátových panelů bílé barvy.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OÚR obdržel dne 06.06.2018 žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné řízení z 04/2018. Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0812/22/R/2018 ze dne 17.07.2018 souhlasila záměrem revitalizace objektu čp. 757 v k. ú. Háje. OV vydal dne 28.01.2019 společné povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP)

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební řízení z 02/2017
Záměr Záměrem jsou vnitřní stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 758 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu ani výšku objektu. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou jako dosud  nájemné prostory pro obchod a služby. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OV vydal dne 29.11.2017 stavební  povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu

Investor Arkalycká s. r. o. OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební povolení z 04/2015 (revize z 02/2017)
Záměr Záměrem je přístavba obchodních prostor pro prodej nepotravinářského zboží k objektu čp. 748 v k. ú. Háje o rozměrech max. 20,5 x 23,1 m s provozním propojením se stávajícím objektem vybudovaná nad stávající zpevněnou plochou využívanou jako prostor pro zásobování. Prostor zásobování je navržen jako uzavřený s prosklenou stěnou a výjezdovými vraty. Součástí stavby jsou stavební a dispoziční úpravy v objektu čp. 748 v k. ú. Háje, dále výstavba 7 nových parkovací stání pro přístavbu v podzemní části stávajících budov čp. 748 a 757 v k. ú. Háje a přeložky elektrického vedení a vodovodu. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila s rozšířením objektu čp. 748 v k. ú. Háje a s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1209/62 v k. ú. Háje pro přístavbu. OV vydal dne 20.07.2017 územní rozhodnutí o umístění stavby. Následně OV vydal dne 06.11.2017 stavební povolení. OV vydal dne 02.10.2018 rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby do 31.08.2020. V současné době je stavba zrealizována.
.
11.3.2019 14:29:25 | přečteno 7030x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load