26) Obchodní centrum Háje

Nástavba a přístavba severní části objektu Arkalycká 757/6 / Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády / Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP) / Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu


Nástavba a přístavba severní části objektu Arkalycká 757/6

Investor Arkalycká s. r. o.  26) OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant IKA VIN 112 a. s.
Záměr Je navržena celková rekonstrukce stávajících obchodních prostor objektu Arkalycká čp. 757 „OC Háje“ 3. nadzemního podlaží objektu sever (objekt je vzhledem ke konfiguraci terénu pouze jednopodlažní, označení podlaží je vztaženo k výškové úrovni celého objektu). Zároveň s rekonstrukcí je navržena nástavba stávajícího objektu sever o 1 nadzemní podlaží tak, aby většina objektu čp. 757 měla stejnou výšku (vznikne tedy 4. nadzemní podlaží). Dále je navržena přístavba stávajícího objektu sever východním směrem, pouze v úrovni 3. nadzemního podlaží (plocha přístavby 235 m2). Nově bude v této časti objektu 10 obchodních jednotek, z toho jedna cukrárna a jedna kavárna, u ostatních obchodních jednotek nejsou nájemci ani sortiment z větší části známy. Celý objekt čp. 757 bude propojen pasáží v úrovni 4. nadzemního podlaží.
Informace OV zveřejnil dne 18.07.2023 oznámení o zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „OC Háje – nástavba objektu sever“.


Nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu Arkalycká č. p. 757 a úprava jeho fasády

Investor Arkalycká s. r. o. 26) OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro společné řízení  z 03 – 04/2018
Záměr Záměrem je nástavba, vestavba, stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 757 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu, mění však výšku části objektu tak, že atika vestavby 4. nadzemního podlaží (nad supermarketem Albert) navazuje na úroveň stávající atiky objektu. Vestavěné 4. nadzemní podlaží je propojeno se 3. nadzemním podlažím eskalátorem a dvojicí výtahů a současně je propojeno se 4. nadzemním podlažím sousedního objektu čp. 758. Ve 3. nadzemním podlaží je supermarket Albert. Ve 4. nadzemním podlaží  nájemné prostory pro obchod a služby a sociální a hygienické vybavení pro zaměstnance a návštěvníky. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích, potřeba je 62 parkovacích stání, investor má k dispozici celkem 210 stání. Vstup pro návštěvníky je jako jako dosud  z pochozí zóny. Obvodový plášť se částečně revitalizuje a částečně je navržen nový v kombinaci skla a lehkých velkoformátových panelů bílé barvy.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OÚR obdržel dne 06.06.2018 žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné řízení z 04/2018. Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0812/22/R/2018 ze dne 17.07.2018 souhlasila záměrem revitalizace objektu čp. 757 v k. ú. Háje. OV vydal dne 28.01.2019 společné povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Stavební úpravy a změna užívání objektu Arkalycká 758/1 (2. – 4. NP)

Investor Arkalycká s. r. o. 26) OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební řízení z 02/2017
Záměr Záměrem jsou vnitřní stavební úpravy a změna vnitřní dispozice a užívání části stavby objektu čp. 758 v k. ú. Háje (3. a 4. nadzemní podlaží) a úprava jeho fasády. Úpravy nemění zastavěnou plochu objektu ani výšku objektu. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou jako dosud  nájemné prostory pro obchod a služby. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Doprava v klidu je řešena ve stávajících  podzemních garážích. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila se záměrem postupné revitalizace objektů spol. Arkalycká s. r. o. u stanice metra Háje. OV vydal dne 29.11.2017 stavební  povolení stavby. V současné době je stavba zrealizována.Rozšíření objektu Kosmická 748, přeložka NN a přeložka vodovodu

Investor Arkalycká s. r. o. 26) OC Háje Arkalycká, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  UBIQUIST VS sdružení, dokumentace pro stavební povolení z 04/2015 (revize z 02/2017)
Záměr Záměrem je přístavba obchodních prostor pro prodej nepotravinářského zboží k objektu čp. 748 v k. ú. Háje o rozměrech max. 20,5 x 23,1 m s provozním propojením se stávajícím objektem vybudovaná nad stávající zpevněnou plochou využívanou jako prostor pro zásobování. Prostor zásobování je navržen jako uzavřený s prosklenou stěnou a výjezdovými vraty. Součástí stavby jsou stavební a dispoziční úpravy v objektu čp. 748 v k. ú. Háje, dále výstavba 7 nových parkovací stání pro přístavbu v podzemní části stávajících budov čp. 748 a 757 v k. ú. Háje a přeložky elektrického vedení a vodovodu. Dopravní obsluha pro zásobování zůstává stávající průjezdem z ulice Arkalycká. Vstup pro návštěvníky je jako dosud  z pochozí zóny.
Informace  Rada MČ Praha 11 usnesením ikona souboruč. 0679/19/R/2016 ze dne 17.05.2016 souhlasila s rozšířením objektu čp. 748 v k. ú. Háje a s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1209/62 v k. ú. Háje pro přístavbu. OV vydal dne 20.07.2017 územní rozhodnutí o umístění stavby. Následně OV vydal dne 06.11.2017 stavební povolení. OV vydal dne 02.10.2018 rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby do 31.08.2020. V současné době je stavba zrealizována.
.
Vytvořeno 20.7.2023 10:21:33 - aktualizováno 1.8.2023 15:25:07 | přečteno 7905x | Mgr. Petr Skyva
load