Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

24) Obytný soubor REZIDENCE NODOM - Rezidence Výhledy Milínská

Záměr výstavby obytného souboru sestávajícího se ze 4 bytových domů a objektu podzemních garáží při ulicích Klapálkova a Milínská.

Investor 

NODOM CZ spol. s r. o., se sídlem Lublaňská 646/59, 120 00 Praha 2

Obytný soubor REZIDENCE NODOM, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant

PTA ARCHITECTURE, se sídlem Anny Rybníčkové 2613/5, 150 00 Praha 5 

Záměr 

Záměr výstavby bytového souboru 4 bytových domů (A, B, D a E) a objektu podzemních garáží (C) s celkovou kapacitou 189 bytů, 13 nebytových jednotek a 211 parkovacích stání. Záměr je rozdělen do 3 etap.

1. etapa - bytové domy A+B, garážový dům C. Kapacita - počet bytů: 64, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 59, počet parkovacích stání na terénu: 11.

2. etapa - bytový dům D. Kapacita - počet bytů: 83, počet nebytových jednotek: 9, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 78, počet parkovacích stání na terénu: 20.

3. etapa - bytový dům E. Kapacita - počet bytů: 42, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 35, počet parkovacích stání na terénu: 8.

Informace

Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 09.07.2015 závěr zjišťovacího řízení - záměr bude posuzován podle zákona. Dne 09.08.2016 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 1001/28/R/2016, ve kterém nesouhlasí se záměrem (usnesení včetně vyjádření MČ Praha 11). Dne 09.06.2017 obdržel příslušný úřad žádost oprávněného zástupce oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor ochrany prostředí MHMP ve smyslu § 23 odst. 2 zákona proces posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr ukončil. Více informací v informačním systému EIA (PHA963).


Rezidence Výhledy Milínská

Investor

NODOM CZ spol. s r. o., se sídlem Lublaňská 646/59, 120 00 Praha 2

Generální projektant

PTA architecture, autor. arch. Ing. Petr Tyapus, Ph.D., Libocká 698/40a, 162 00 Praha 6

Záměr

Podoba záměru předložená v územním řízení:

Navržený objekt je umístěn v ulici Milínská, cca 8 m východně od panelového bytového č. p. 2247, v místě původně navrženého objektu D.  Navržený objekt je v nadzemní části opticky rozčleněn na tři hmoty, které mají 5, 6 a 9 nadzemních podlaží. Objekt je osazen v severním svahu s převýšením 12 m. Objekt má z těchto důvodů 5 podzemních podlaží, dvě nejvyšší z nich jsou částečně určené pro bydlení, jsou v nich byty orientované k Milínské ulici. V podzemních podlažích jsou dále garáže, technické zázemí a sklepy. V objektu bude celkem 60 bytů, 6 atelierů a 1 obchod do 200 m2 prodejní plochy. Střecha garáží je řešena jako zelená intenzivní. Je navrženo 112 vázaných parkovacích stání v garážích, dále 7 návštěvnických parkovacích stání, z toho 4 na terénu v ulici Milínská a 3 přístupná v garážích. Pro obchod jsou navržena 2 návštěvnická stání na terénu v ulici Klapálkova.Informace

Dne 30.10.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci. Po interním projednání byla dokumentace předložena Radě MČ Praha 11, která dne 18.12.2018 přijala nesouhlasné ikona souboruusnesení č. 1315/39/R/2018

Dne 04.11.2020 zveřejnil OV na úřední desce ÚMČ Praha 11 oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Dne 14.12.2020 schválila Rada MČ Praha 11 usnesením č. ikona souboru1106/38/R/2020 námitky MČ Praha 11 jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV. Dne 15.04.2021 zveřejnil OV územní rozhodnutí, jímž stavbu umístil. Dne 03.05.2021 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0372/17/R/2021 odvolání MČ Praha 11 proti územnímu rozhodnutí. Odvolání bylo zasláno OV. Dne 01.07.2022 zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení a zrušení rozhodnutí OV na základě zpětvzetí žádosti investora o umístění stavby.


21.1.2015 11:33:56 - aktualizováno 11.7.2022 16:15:59 | přečteno 10435x | Ing. Pavla Medunová

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes deváté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load