Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

23) Obytný soubor Chodovec

Investor Moravská stavební – INVEST, a.s., MIDATANER, a.s., PHL – Blažimská s.r.o. OS Chodovec, obrázek se otevře v novém okně 
Zástupce investora B&G Solutions s.r.o.
Generální projektant  Hans Paul Architekti
Záměr Jedná se o výstavbu obytného souboru v lokalitě Chodovec na pozemcích parc. č. 3467, 3475, 3476, 3479/4, 3480 a 3181/1, vše v k. ú. Chodov. Obytný soubor by měl obsahovat 5 bytových domů s 4 NP (poslední patro je ustoupené) a suterénem a 18 rodinných domů s 2 NP. Dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy se jedná o pozemky v ploše s rozdílným způsobem využité OB – B a OB – D (tedy čistě obytné s kódem míry využití plochy B a D). Doprava v klidu pro bytové domy je navrhována jak v podzemních garážích pod těmito objekty, tak v rámci povrchových návštěvnických parkovacích stání v jejich okolí, celkem je navrženo 226 stání. U rodinných domů je doprava v klidu navrhována v rámci jednotlivých parcel těchto objektů (vždy 2 stání pro jeden objekt). Součástí návrhu záměru jsou také sadovnické úpravy a umístění nových komunikací včetně hlavní příjezdové komunikace do areálu napojené z komunikace Blažimská.
Informace  Dne 15.10.2019 obdržela MČ Praha 11 žádost o projednání ikona souboruinvestičního záměru.  Dne 14.01.2020 obdržela MČ Praha 11 ikona souboruupravený návrh investičního záměru. Dne 28.02.2020 obdržela MČ Praha 11 ikona souborunávrh doplněný na základě připomínek z jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11. Dne 06.04.2020 zaslala MČ Praha 11 žadateli připomínky vzešlé z interního projednávání. Dne 11.12.2020 obdržela MČ Praha 11 upravenou ikona souboruarchitektonickou studii záměru na základě připomínek vzešlých z interního projednání. Záměr byl veřejně prezentován ve dnech od pondělí 19.04.2021 do pátku 23.04.2021 ve vestibulu Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3. Dne 28.06.2021 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0635/23/R/2021, v rámci kterého stanovila připomínky pro další fázi projektové přípravy záměru.

OÚR obdržel dne 01.07.2022 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (ikona souboruvizualizace projektu). K uvedené žádosti se městská část vyjádřila ikona souborudopisem místostarosty Ing. Martina Sedeke, radního pro územní rozvoj, ze dne 16.08.2022.


Dne 02.01.2023 uveřejnil OV ÚMČ Praha 11 prostřednictvím úřední desky oznámení o zahájení společného řízení na uvedenou stavbu. Stavba obsahuje 2 bytové domy (BD) (sekce A1-A3 a A4-A5) a 18 rodinných domů (RD). Součástí stavby BD i RD jsou i přípojky inženýrských sítí, vsakování a oplocení, dále stavba jako celek obsahuje řady (vodovodní, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace), vedení horkovodu, vedení silno i slaboproudu, dopravní připojení, komunikace a zpevněné plochy, dopravní značení, veřejné osvětlení, veřejné vsakování a vsakovací objekty, vnější objekty a drobnou architekturu. Dne 23.02.2023 uveřejnil OV ÚMČ Praha 11 prostřednictvím úřední desky rozhodnutí, kterým schválil stavební záměr a na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody vydal povolení kácení dřevin a uložil náhradní výsadbu.


Dne 06.01.2023 obdržel OÚR oznámení o zahájení společného řízení na dočasnou stavbu nazvanou „Objekty zařízení staveniště – Obytný soubor Chodovec“. Dne 22.02.2023 vydal OV ÚMČ Praha 11 rozhodnutí, kterým schvaluje záměr na dočasnou stavbu nazvanou „Objekty zařízení staveniště – Obytný soubor Chodovec“, s dobou trvání do 31.12.2027.21.11.2019 9:26:18 - aktualizováno 13.3.2023 13:04:43 | přečteno 10390x | Ing. Anna Bílková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load