Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

19) Novostavba polyfunkčního objektu, Holušická ul.

Záměr zástavby proluky mezi objekty č.p. 2221 a 2253 v ulici Holušická, Praha - Chodov.

Investor  MEI Property Services, s.r.o., Holušická 2221, Praha - Chodov  Polyfunkční objekt Holušická, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Architekti Headhand s.r.o.,  U Obecního dvora 799/7, Praha 1
Záměr z roku 2015

V prosinci 2014 byla městské části Praha 11 přestavena studie nazvaná "Polyfunkční dům Holušická" zpracovaná spol. Architekti Headhand s.r.o. v říjnu 2014, která řešila zástavbu proluky mezi objekty č.p. 2221 a 2253 v ulici Holušická situované na pozemcích parc. č. 3341/2 a 3341/4 v k. ú. Chodov. V rámci studie bylo uvedeno, že se jedná o objekt reagující na potřebu investora (původní investorem byla společnost 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1 - Nové Město), který potřebuje rozšířit stávající kapacity budovy č.p. 2221. Vznikl by tak polyfunkční objekt se 7 nadzemními podlažími obsahující prostory pro administrativu i služební byty pro zaměstnance společnosti a s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování.

Informace 

K tomuto záměru se vyjádřila Rada MČ Praha 11 nesouhlasným ikona souboruusnesením č.0099/5/R/2015 ze dne 3.2.2015

Záměr z roku 2017

V květnu 2017 byla MČ Praha 11 předložena nová podoba záměru. Hlavní změna spočívá ve snížení výšky objektu na 6 nadzemních podlaží a ulička mezi stávajícím objektem Holušická č. p. 2221 a novostavbou byla doplněna pobytovými schody vedoucí z administrativní části novostavby v 1. nadzemním podlaží. Celkem je tedy navržen objekt, ve kterém je v podzemním podlaží navrženo 15 parkovacích stání, v 1. nadzemním podlažím jsou navrženy administrativní prostory pro max. 20 zaměstnanců, ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy 3 ordinace lékařů a ve zbývajících nadzemních podlažích je navrženo 7 služebních bytů. Celkově je pro novostavbu požadováno 23 parkovacích stání, z toho 15 je zajištěno v podzemním podlaží a 8 na povrchu v rámci pozemku investora. Stávající povrchová parkovací stání budou zachována.

Informace 

Dne 19.09.2017 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 0940/32/R/2017, ve kterém nesouhlasí se záměrem obsaženým v dokumentaci zpracované spol. Architekti Headhand s.r.o. v červnu 2017. Dne 26.09.2017 bylo usnesení ikona souboruzasláno žadateli.


28.8.2017 15:58:23 - aktualizováno 3.10.2017 8:55:57 | přečteno 3010x | Ing. arch. Martina Račoková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load