15) Bytový park Horní Roztyly

Záměr výstavby 3 bytových domů mezi ulicemi Hrdličkova, Blatenská a Ryšavého. 


Investor Na Výhledu a. s., se sídlem Poděbradská 433/65, 198 00 Praha - Hloubětín  Bytový park Horní Roztyly, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  FACT s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
Záměr Jedná se o záměr výstavby 3 bytových domů označených písmeny I, L a Z mezi ulicemi Hrdličkova, Blatenská a Ryšavého v lokalitě Horní Roztyly na pozemcích parc. č. 2117/436, 2117/342, 2117/337 v k. ú. Chodov. Objekty I a L o výšce 6NP až 7NP (v závislosti na členění okolního terénu)  jsou objekty s funkcí čistě pro bydlení se společnou podnoží hromadných garáží. Objekt Z o výšce 8NP až 9NP (v závislosti na členění okolního terénu) je pojatý jako polyfunkční, kdy jsou plochy pro bydlení doplněny v přízemních částech objektu nebytovými funkcemi (drobné provozovny, služby apod.) a jsou přístupné z veřejného parteru. Autor návrhu souhlasil se zveřejněním ikona souborusituačního výkresu studie. Parkování je pro 3 všechny objekty řešeno v rámci areálu bytového parku, drtivá většina v rámci podzemních podlažích. Celkem je ve společné podnoži hromadných garáží pro objekt I a L navrženo 282 stání (z toho 150 stání se navrhuje jako náhrada za stavbou rušené veřejné parkoviště v dotčené ploše OV), a ta jsou doplněna 22 stáními návštěvnickými povrchovými, celkem tedy 304 stání. Pro objekt Z je navrženo v podzemních podlažích 87 stání a 16 návštěvnických povrchových, celkem tedy 103. V okolí objektů je navržena parková úprava zeleně a chodníky navazující na stávající pěší tahy.
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 09.05.2019 žádost o vyjádření ke studii zpracované v srpnu 2018. Následně byla studie interně projednávána. V dubnu 2020 bylo interní projednávání přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění studie. 
Vytvořeno 31.5.2019 8:52:47 | přečteno 3939x | Mgr. Petr Skyva
load