Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

15) Bytový park Horní Roztyly

Záměr výstavby 3 bytových domů mezi ulicemi Hrdličkova, Blatenská a Ryšavého. 


Investor Na Výhledu a. s., se sídlem Poděbradská 433/65, 198 00 Praha - Hloubětín  Bytový park Horní Roztyly, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  FACT s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
Záměr Jedná se o záměr výstavby 3 bytových domů označených písmeny I, L a Z mezi ulicemi Hrdličkova, Blatenská a Ryšavého v lokalitě Horní Roztyly na pozemcích parc. č. 2117/436, 2117/342, 2117/337 v k. ú. Chodov. Objekty I a L o výšce 6NP až 7NP (v závislosti na členění okolního terénu)  jsou objekty s funkcí čistě pro bydlení se společnou podnoží hromadných garáží. Objekt Z o výšce 8NP až 9NP (v závislosti na členění okolního terénu) je pojatý jako polyfunkční, kdy jsou plochy pro bydlení doplněny v přízemních částech objektu nebytovými funkcemi (drobné provozovny, služby apod.) a jsou přístupné z veřejného parteru. Autor návrhu souhlasil se zveřejněním ikona souborusituačního výkresu studie. Parkování je pro 3 všechny objekty řešeno v rámci areálu bytového parku, drtivá většina v rámci podzemních podlažích. Celkem je ve společné podnoži hromadných garáží pro objekt I a L navrženo 282 stání (z toho 150 stání se navrhuje jako náhrada za stavbou rušené veřejné parkoviště v dotčené ploše OV), a ta jsou doplněna 22 stáními návštěvnickými povrchovými, celkem tedy 304 stání. Pro objekt Z je navrženo v podzemních podlažích 87 stání a 16 návštěvnických povrchových, celkem tedy 103. V okolí objektů je navržena parková úprava zeleně a chodníky navazující na stávající pěší tahy.
Informace  MČ Praha 11 obdržela dne 09.05.2019 žádost o vyjádření ke studii zpracované v srpnu 2018. Následně byla studie interně projednávána. V dubnu 2020 bylo interní projednávání přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění studie. 
31.5.2019 8:52:47 | přečteno 2467x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load