14) Bytový dům Starochodovská

Záměr výstavby 8 podlažního bytového domu mezi ulicemi Starochodovská a Na Sádce.


Investor Roman a Eva Papežovi  BD Starochodovská, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  RH-ARCH, s.r.o, zastoupená Jiřím Hofhanzlem
Záměr Jedná se o záměr výstavby 8 podlažního objektu bytového domu mezi ulicemi Starochodovská a Na Sádce, kde 7. a 8. nadzemní podlaží jsou ustoupená. V rámci bytového domu je navrhováno 82 bytů o velikostech 1+KK až 4 +kk. V přízemí objektu se nachází vjezd do podzemní hromadné garáže o kapacitě 79 stání a nebytový prostor pro umístění např. malé kavárny, cukrárny nebo bistra. Před tímto nebytovým prostorem je navrhováno 5 venkovních stání. Celkem je pro objekt navrhováno 84 parkovacích stání. V okolí stavby se navrhují také úpravy pěších komunikací a parková úprava zeleně doplněná uměleckým dílem a mobiliářem. Objekt bude napojen na centrální zdroj tepla. Výňatek z dokumentace je ke stažení ikona souboruZDE.
Informace 

MČ Praha 11 obdržela v květnu 2019 dokumentaci zpracovanou pro územní řízení záměru nazvaného „Novostavba bytového domu Starochodovská“, který se navrhuje místo stávajícího objektu restaurace „U Papežů“ Starochodovská 28/64. Od května 2019 do října 2019 probíhalo k tomuto záměru interní připomínkování v rámci poradních orgánů MČ Praha 11 a odborných odborů Úřadu MČ Praha 11. Dne 14.10.2019 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1079/40/R/2019, ve kterém souhlasila se záměrem. 

Dne 19.08.2020 zveřejnil OV oznámení o zahájení územního řízení, dne 19.11.2020 vydal a zveřejnil rozhodnutí o umístění stavby. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 07.01.2021 zveřejnil OV výzvu k vyjádření k podanému odvolání. Dne 16.09.2021 oznámil Odbor stavebního řádu MHMP jako odvolací orgán, že je možné se seznámit s doplněním podkladů rozhodnutí, kterými jsou závazná stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Dne 21.12.2021 zveřejnil Odbor stavebního řádu MHMP rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a územní rozhodnutí zveřejněné dne 19.11.2020 potvrdil. Dne 10.03.2023 zveřejnil OV oznámení o zahájení stavebního řízení a dne 29.06.2023 zveřejnil OV rozhodnutí, kterým udělil záměru stavební povolení. Proti rozhodnutí OV byla podána odvolání.

Vytvořeno 14.6.2019 8:28:38 - aktualizováno 12.1.2021 9:20:11 | přečteno 4742x | Mgr. Petr Skyva
load