Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

13) Bytový dům s obchodními jednotkami, Květnového vítězství 53 (tzv. Beseda)

Záměr výstavby bytového domu s obchodními jednotkami v ulici Květnového vítězství.

Investor Splavná s. r. o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5   Beseda, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem Hradecká 51, 746 51 Opava

Záměr 

Novostavba bytového domu obsahuje 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. Je navrženo celkem 30 bytových jednotek a 5 obchodních jednotek. Záměr je umístěn na pozemcích parc.č. 180/1 a 184/3 v k. ú. Chodov, na kterém se nacházela budova tzv. Besedy. V rámci výstavby jsou řešeny zpevněné plochy a úprava komunikace Květnového vítězství v okolí. Pro potřeby záměru je navrženo celkem 41 parkovacích stání, z toho 29 parkovacích stání v garáži v 1. PP, 2 parkovací stání v garáži v 1. NP a 10 parkovacích stání na terénu.

Informace

Dne 03.11.2015 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1452/42/R/2015, ve kterém souhlasila se záměrem. Dne 30.05.2016 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a dne 22.12.2016 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) stavební povolení.

Dne 14.06.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost nového investora spol. Splavná s. r. o., (původní investor byla spol. Tivan Properties s.r.o.) o stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Změna stavby před dokončením se týká zejména vnitřních dispozic objektu a vzhledu objektu (dokumentace ke stažení ikona souboruZDE). Dne 26.06.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0735/21/R/2018, kterým byla změna stavby před dokončením vzata na vědomí.

Stavební úřad při své úřední činnosti  zjistil, že byly provedeny nepovolené stavební úpravy odpovídající rozsahu uvedenému v žádosti o vydání povolení změny stavby před jejím dokončením. Z tohoto důvodu bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením jako bezpředmětné zastaveno a stavební úřad oznámil dne 03.09.2018 zahájení řízení o odstranění stavby (nepovolených stavebních úprav). Následně byla dne 04.10.2018 podána žádost o dodatečné povolení stavby.


Dne 01.11.2019 vydal OV dodatečné povolení stavby. Stavba je již zrealizována. 


7.3.2016 9:08:51 - aktualizováno 1.11.2019 14:14:08 | přečteno 6668x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load