12) Bytový dům Zdiměřická 1657/3

Záměr výstavby bytového domu na rohu ulic Zdiměřická a Radimovická. 

Investor EL - TI & CO, s.r.o. Bytový dům se zdravotnickým provozem Zdiměřická, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  STUDIO pro projektování spol. s r.o.
Záměr Dle studie z 12/2019 je záměrem investora výstavba bytového domu na místě původní trafostanicesesběrnou surovin  v ulici Zdiměřická. Jedná se o pozemky parc. č. 2860 a 2862 v k.ú. Chodov. Navrhuje se stavba o 1 podzemním a 4 nadzemních podlaží (v 1. PP parkování, v 1. - 4. NP celkem 11 bytových jednotek). Stavba má být dopravně napojena z Radimovické ulice, navrženo je celkem 11 parkovacích stání v garáži. 
Informace 
MČ Praha 11 obdržela dne 20.06.2017 žádost o vyjádření k záměru přestavby budovy trafostanice se sběrnou na bytový dům. OÚR se k záměru vyjádřil dne 23.10.2017 s tím, že se záměrem nesouhlasí a požaduje přepracování dokumentace. Dne 18.12.2017 byla MČ Praha 11 doručena ikona souborupřepracovaná dokumentace.

Dne 20.02.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0187/6/R/2018, ve kterém nesouhlasí se záměrem obsaženým v dokumentaci zpracované spol. STUDIO pro projektování s.r.o. z prosince 2017.

MČ Praha 11 obdržela dne 20.12.2019 žádost o vyjádření k záměru přestavby budovy trafostanice se sběrnou surovin na bytový dům (výňatek z dokumentace ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.01.2020 zaslal OÚR žadateli nesouhlasné vyjádření. Dne 03.04.2020 OV zahájil řízení o odstranění stavby. Dne 01.06.2020 OV vydal rozhodnutí o odstranění stavby. Dne 31.08.2020 obdržela MČ Praha 11 žádost o aktualizaci svého stanoviska z důvodu úpravy dokumentace. Dne 23.11.2020 zaslal OÚR žadateli nesouhlasné vyjádření.

Dne 05.11.2021 zahájil OV územní řízení na stavbu nazvanou "Bytový dům Zdiměřická a 7 parkovacích stání". Dne 29.11.2021 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 1178/40/R/2021 námitky městské části jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV. Dne 09.12.2021 byl tento záměr projednán na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, kde bylo přijato nesouhlasné ikona souboruusnesení č. 0007/24/Z/2021.

Dne 01.02.2022 oznámil OV doplnění podkladů do spisu po dni vydání oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Dne 11.03.2022 oznámil OV rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Zdiměřická a 7 parkovacích stání“. Dne 04.04.2022 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0263/15/R/2022 odvolání účastníka řízení MČ Praha 11 proti rozhodnutí o umístění stavby. Odvolání bylo zasláno OV.

Dne 13.03.2023 oznámil odvolací orgán účastníkům řízení, že byly do spisu doplněny podklady rozhodnutí (zejména stanoviska ministerstev a nadřízených orgánů státní správy). Dne 09.05.2023 vydal Odbor stavebního řádu MHMP rozhodnutí ve věci odvolání na uvedenou stavbu. Odvolací orgán svým rozhodnutím změnil text územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 11 dne 11.03.2022 tak, že v podmínkách pro umístění stavby nahradil podmínku č. 17 novým textem. Podmínka č. 17 se týká dopravního napojení stavby a dalších dopravních opatření. Ve zbytku bylo rozhodnutí OV ÚMČ Praha 11 potvrzeno.
Vytvořeno 15.1.2018 15:44:10 - aktualizováno 16.5.2023 7:58:07 | přečteno 5497x | Mgr. Petr Skyva
load