Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

10) Bytový dům Milínská

Záměr výstavby bytového domu v ulici Milínská.

Investor  REGARD s.r.o., se sídlem Na Dolnici 2674, 155 00 Praha 5 BD Milínská, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  VMS projekt s.r.o., se sídlem Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10
Záměr

Záměrem investora je výstavba bytového domu na místě stávajícího parkoviště v Milínské ulici na pozemcích parc. č. 2332/32, 2332/40, 2332/41, 2332/42, 2332/51, 2332/266, 3503/13 a 3503/14 vše v k.ú. Chodov. Navržený bytový dům bude mít 2 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží (poslední podlaží bude ze všech stran ustupující). Objekt bude mít plochou střechu. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže (celkem 44 parkovacích stání), sklepy a technické zázemí objektu. V 1. nadzemním podlaží jsou navrženy vstupní prostory, technické zázemí domu a byty. V ostatních nadzemních podlažích jsou navrženy byty, celkem 75 bytů (z toho 70 o velikosti 1+kk, 3 byty o velikosti 3+kk a 2 byty o velikosti 2+kk). Oba vjezdy do garáží budou z Milínské ulice, vstupy pro pěší z Klapálkovy i Milínské ulice.
Část dokumentace, kterou investor předal OÚR dne 12.09.2017, je dostupná pod následujícími odkazy ikona souboruVIZUALIZACE - ikona souboruKATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Kompletní dokumentace je k dispozici na Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 (OV).

Informace 

Dne 08.09.2017 zveřejnil OV oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na den 19.10.2017. Dne 12.03.2018 vydal OV rozhodnutí č. j. MCP11/18/006025/OV/Krt o umístění stavby, stavební povolení a povolení vodoprávního úřadu. Proti rozhodnutí byla podána odvolání. Dne 25.02.2019 vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání, ve kterém odvolání zamítl a rozhodnutí č. j. MCP11/18/006025/OV/Krt ze dne 12.03.2018 potvrdil. Stavba se realizuje.

Dne 20.08.2020 oznámil OV zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Předmětem jsou dispoziční změny podzemních podlažích. Dne 05.10.2020 rozhodl OV o povolení těchto dispozičních změn.

V současné době je stavba zrealizována.


18.9.2017 13:20:31 - aktualizováno 28.2.2019 14:24:34 | přečteno 4279x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load