Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie v okolí stanice metra Háje

Území pro zpracování územní studie o výměře cca 171 000 m2 se nachází na území městské části Praha 11 v k.ú. Háje a Chodov. Jedná se o území v okolí stanice metra Háje a je přibližně vymezené ulicemi Kulhavého, Steinerova, Mnichovická, Tatarkova, U Modré školy, Kupeckého, Anežky Malé a Kosmická. Od územní studie se očekává vytvoření respektovaného nástroje pro vyřešení dlouhodobých problémů v řešeném území, pro ochranu hodnot území, koordinaci zájmů všech zúčastněných a plnohodnotné a zdravé zapojení řešeného území do organismu města. Studie by měla nastavit řád a stabilitu pro všechny aktéry (vlastníky pozemků a staveb, investory, obyvatele, státní správu i samosprávu hl. m. Prahy atp.) podílející se na tvorbě a využívání území. Studie by měla prověřit a případně stanovit vymezení částí území, pro které je vhodné zpracovat regulační plán. Studie by měla být podkladem pro zpracování Metropolitního plánu a případných změn či úprav Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy. Studie by měla být vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Obr. 1 - Vymezení řešeného území dle zadání studie

Územní studie Háje - vymezení dle zadání studieMČ Praha 11 využila nabídku Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje k pořízení územní studie v lokalitě Háje a usnesením ikona souboruRady MČ Praha 11 č. 0518/19/R/2017 ze dne 16.05.2017 odsouhlasila podání podnětu na zpracování této územní studie. Přílohou usnesení Rady MČ Praha 11 byla ikona souboruinformace k přípravě podkladů pro zadání územní studie. Podnět byl zaslán Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje jako pořizovateli územně plánovacích podkladů na území hl. m. Prahy, mezi něž územní studie patří (žádost o pořízení studie ke stažení ikona souboruZDE).

Dne 27.03.2018 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 25.02.2019 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu. S návrhem bylo možné se seznámit v tištěné podobě v kanceláři pořizovatele č. 330 a 341, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Dne 04.03.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0191/8/R/2019 harmonogram interního postupu zpracování a schvalování připomínek MČ Praha 11 k návrhu této územní studie. 

Dne 13.03.2019 ikona souborupožádal místostarosta Ing. Martin Sedeke pořizovatele o prodloužení termínu pro podání připomínek ke zveřejněnému návrhu této územní studie z původního termínu 01.04.2019 na nový termín 30.04.2019 včetně. Pořizovatel žádosti městské části vyhověl a dne 21.03.2019 oznámil prodloužení lhůty pro podání připomínek do 30.04.2019 včetně. 

Ve dnech 26.03.2019 a 27.03.2019 se konala veřejná projednání a představení návrhu s výkladem zpracovatele. 

Dne 08.04.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0335/15/R/2019 připomínky MČ Praha 11 k návrhu výše uvedené územní studie a ty byly následně zaslány jejímu pořizovateli, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

19.5.2017 10:42:40 - aktualizováno 8.4.2019 17:22:23 | přečteno 3443x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load