Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie v okolí stanice metra Háje

Území pro zpracování územní studie o výměře cca 171 000 m2 se nachází na území městské části Praha 11 v k.ú. Háje a Chodov. Jedná se o území v okolí stanice metra Háje a je přibližně vymezené ulicemi Kulhavého, Steinerova, Mnichovická, Tatarkova, U Modré školy, Kupeckého, Anežky Malé a Kosmická. Od územní studie se očekává vytvoření respektovaného nástroje pro vyřešení dlouhodobých problémů v řešeném území, pro ochranu hodnot území, koordinaci zájmů všech zúčastněných a plnohodnotné a zdravé zapojení řešeného území do organismu města. Studie by měla nastavit řád a stabilitu pro všechny aktéry (vlastníky pozemků a staveb, investory, obyvatele, státní správu i samosprávu hl. m. Prahy atp.) podílející se na tvorbě a využívání území. Studie by měla prověřit a případně stanovit vymezení částí území, pro které je vhodné zpracovat regulační plán. Studie by měla být podkladem pro zpracování Metropolitního plánu a případných změn či úprav Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy. Studie by měla být vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Obr. 1 - Vymezení řešeného území dle zadání studie

Územní studie Háje - vymezení dle zadání studieMČ Praha 11 využila nabídku Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje k pořízení územní studie v lokalitě Háje a usnesením ikona souboruRady MČ Praha 11 č. 0518/19/R/2017 ze dne 16.05.2017 odsouhlasila podání podnětu na zpracování této územní studie. Přílohou usnesení Rady MČ Praha 11 byla ikona souboruinformace k přípravě podkladů pro zadání územní studie. Podnět byl zaslán Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje jako pořizovateli územně plánovacích podkladů na území hl. m. Prahy, mezi něž územní studie patří (žádost o pořízení studie ke stažení ikona souboruZDE).

Dne 27.03.2018 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 25.02.2019 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu. S návrhem bylo možné se seznámit v tištěné podobě v kanceláři pořizovatele č. 330 a 341, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Dne 04.03.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0191/8/R/2019 harmonogram interního postupu zpracování a schvalování připomínek MČ Praha 11 k návrhu této územní studie. 

Dne 13.03.2019 ikona souborupožádal místostarosta Ing. Martin Sedeke pořizovatele o prodloužení termínu pro podání připomínek ke zveřejněnému návrhu této územní studie z původního termínu 01.04.2019 na nový termín 30.04.2019 včetně. Pořizovatel žádosti městské části vyhověl a dne 21.03.2019 oznámil prodloužení lhůty pro podání připomínek do 30.04.2019 včetně. 

Ve dnech 26.03.2019 a 27.03.2019 se konala veřejná projednání a představení návrhu s výkladem zpracovatele. 

Dne 08.04.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0335/15/R/2019 připomínky MČ Praha 11 k návrhu výše uvedené územní studie a ty byly následně zaslány jejímu pořizovateli, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.


MČ Praha 11 obdržela dne 24.01.2023 oznámení, že pořizovatel Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dokončil pořizování územní studie a současně neschválil možnost jejího využití jako podkladu pro rozhodování v území. Tato informace byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 18.01.2023.

19.5.2017 10:42:40 - aktualizováno 26.1.2023 9:05:16 | přečteno 4334x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load