Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie v okolí stanice metra Háje

Území pro zpracování územní studie o výměře cca 171 000 m2 se nachází na území městské části Praha 11 v k.ú. Háje a Chodov. Jedná se o území v okolí stanice metra Háje a je přibližně vymezené ulicemi Kulhavého, Steinerova, Mnichovická, Tatarkova, U Modré školy, Kupeckého, Anežky Malé a Kosmická. Od územní studie se očekává vytvoření respektovaného nástroje pro vyřešení dlouhodobých problémů v řešeném území, pro ochranu hodnot území, koordinaci zájmů všech zúčastněných a plnohodnotné a zdravé zapojení řešeného území do organismu města. Studie by měla nastavit řád a stabilitu pro všechny aktéry (vlastníky pozemků a staveb, investory, obyvatele, státní správu i samosprávu hl. m. Prahy atp.) podílející se na tvorbě a využívání území. Studie by měla prověřit a případně stanovit vymezení částí území, pro které je vhodné zpracovat regulační plán. Studie by měla být podkladem pro zpracování Metropolitního plánu a případných změn či úprav Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy. Studie by měla být vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Obr. 1 - Vymezení řešeného území dle zadání studie

Územní studie Háje - vymezení dle zadání studieMČ Praha 11 využila nabídku Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje k pořízení územní studie v lokalitě Háje a usnesením ikona souboruRady MČ Praha 11 č. 0518/19/R/2017 ze dne 16.05.2017 odsouhlasila podání podnětu na zpracování této územní studie. Přílohou usnesení Rady MČ Praha 11 byla ikona souboruinformace k přípravě podkladů pro zadání územní studie. Podnět byl zaslán Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje jako pořizovateli územně plánovacích podkladů na území hl. m. Prahy, mezi něž územní studie patří (žádost o pořízení studie ke stažení ikona souboruZDE).

Dne 27.03.2018 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 25.02.2019 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu. S návrhem bylo možné se seznámit v tištěné podobě v kanceláři pořizovatele č. 330 a 341, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Dne 04.03.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0191/8/R/2019 harmonogram interního postupu zpracování a schvalování připomínek MČ Praha 11 k návrhu této územní studie. 

Dne 13.03.2019 ikona souborupožádal místostarosta Ing. Martin Sedeke pořizovatele o prodloužení termínu pro podání připomínek ke zveřejněnému návrhu této územní studie z původního termínu 01.04.2019 na nový termín 30.04.2019 včetně. Pořizovatel žádosti městské části vyhověl a dne 21.03.2019 oznámil prodloužení lhůty pro podání připomínek do 30.04.2019 včetně. 

Ve dnech 26.03.2019 a 27.03.2019 se konala veřejná projednání a představení návrhu s výkladem zpracovatele. 

Dne 08.04.2019 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0335/15/R/2019 připomínky MČ Praha 11 k návrhu výše uvedené územní studie a ty byly následně zaslány jejímu pořizovateli, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

19.5.2017 10:42:40 - aktualizováno 8.4.2019 17:22:23 | přečteno 3686x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load