Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie Opatov - Na Jelenách

Na počátku územní studie Opatov - Na Jelenách byl ikona souboruPodnět MČ Praha 11 k pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách, který byl zaslán pořizovateli územně plánovací dokumentace na území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (ikona souborudopis č. j. MCP11/16/034362/STA ze dne 16.06.2016). Dne 26.01.2017 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 23/15, ve kterém neschvaluje pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách a doporučuje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. Dne 16.02.2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0007/26/Z/2017, ve kterém bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/15 ze dne 26.01.2017 a schvaluje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. ikona souboruŽádost o pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách byla dne 24.02.2017 zaslána Odboru územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích dokumentací MHMP.

Dne 31.07.2017 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie Opatov - Na Jelenách. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018.  Nad rámec stanoveného veřejného projednávání dohodlo vedení městské části Praha 11 ještě jedno „neformální veřejné“ představení územní studie spojené též s výkladem zpracovatele, a to na „půdě“ naší městské části Praha 11, které se konalo 18.12.2018. Interní postup směřující k vytvoření a podání připomínek za městskou část schválila Rada MČ Praha 11 dne 20.11.2018ikona souboru usnesením č. 1252/36/R/2018. Dne 23.11.2018 byli o veřejném projednání návrhu územní studie ikona souboruinformováni zastupitelé MČ Praha 11.

Dne 06.12.2018 Zastupitelstvo MČ Praha 11 požádalo usnesením č. 0011/2/Z/2018 o prodloužení lhůty pro podání připomínek k této územní studii. ikona souboruDopis radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. byl dne 13.12.2018 zaslán společně s tímto usnesením pořizovateli.

K návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách přijala Rada MČ Praha 11 připomínky ikona souboruusnesením č. 0001/1/R/2019 dne 07.01.2019. Na tomto jednání přijala Rada MČ také ikona souboruusnesení č. 0002/1/R/2019, v rámci kterého požaduje prodloužení lhůty pro podání připomínek k tomuto dokumentu do 28.02.2019 tak, jak požadovalo ZMČ dne 06.12.2018. Ještě téhož dne byl odeslán ikona souborudopis radního pro územní rozvoj Ing. Stanislava Urbánka, CSc. obsahující obě usnesení včetně připomínek městské části k návrhu této územní studie, a dne 30.01.2019 bylo pořizovateli zasláno jejich ikona souborudoplnění.

Dne 08.01.2019 oznámil MHMP ikona souboruveřejnou vyhláškou prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách nejpozději do 28.02.2019 (zastupitelé MČ Praha 11 byli o prodloužení ikona souboruinformováni).

Ke konci roku 2019 proběhlo několik jednání zástupců pořizovatele a zpracovatele územní studie se zástupci MČ Praha 11, IPR Praha a vlastníky dotčených pozemků za účelem vypořádání připomínek a úpravy návrhu územní studie. Dne 18.11.2019 přijala RMČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 1246/44/R/2019, v rámci kterého souhlasila se změnou připomínky MČ Praha 11 č.11 schválené dne 07.01.2019.

Dne 04.12.2019 byla územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti. Ke stažení:

ikona souboruÚzemní studie Opatov - Na Jelenách

28.2.2017 15:00:25 - aktualizováno 6.12.2019 9:45:05 | přečteno 4317x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load