Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie Opatov - Na Jelenách

Na počátku územní studie Opatov - Na Jelenách byl ikona souboruPodnět MČ Praha 11 k pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách, který byl zaslán pořizovateli územně plánovací dokumentace na území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (ikona souborudopis č. j. MCP11/16/034362/STA ze dne 16.06.2016). Dne 26.01.2017 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 23/15, ve kterém neschvaluje pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách a doporučuje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. Dne 16.02.2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0007/26/Z/2017, ve kterém bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/15 ze dne 26.01.2017 a schvaluje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. ikona souboruŽádost o pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách byla dne 24.02.2017 zaslána Odboru územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích dokumentací MHMP.

Dne 31.07.2017 obdržela MČ Praha 11 od Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ikona souboruzadání územní studie Opatov - Na Jelenách. Zadání územní studie bylo průběžně konzultováno s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11.

Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018.  Nad rámec stanoveného veřejného projednávání dohodlo vedení městské části Praha 11 ještě jedno „neformální veřejné“ představení územní studie spojené též s výkladem zpracovatele, a to na „půdě“ naší městské části Praha 11, které se konalo 18.12.2018. Interní postup směřující k vytvoření a podání připomínek za městskou část schválila Rada MČ Praha 11 dne 20.11.2018ikona souboru usnesením č. 1252/36/R/2018. Dne 23.11.2018 byli o veřejném projednání návrhu územní studie ikona souboruinformováni zastupitelé MČ Praha 11.

Dne 06.12.2018 Zastupitelstvo MČ Praha 11 požádalo usnesením č. 0011/2/Z/2018 o prodloužení lhůty pro podání připomínek k této územní studii. ikona souboruDopis radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. byl dne 13.12.2018 zaslán společně s tímto usnesením pořizovateli.

K návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách přijala Rada MČ Praha 11 připomínky ikona souboruusnesením č. 0001/1/R/2019 dne 07.01.2019. Na tomto jednání přijala Rada MČ také ikona souboruusnesení č. 0002/1/R/2019, v rámci kterého požaduje prodloužení lhůty pro podání připomínek k tomuto dokumentu do 28.02.2019 tak, jak požadovalo ZMČ dne 06.12.2018. Ještě téhož dne byl odeslán ikona souborudopis radního pro územní rozvoj Ing. Stanislava Urbánka, CSc. obsahující obě usnesení včetně připomínek městské části k návrhu této územní studie, a dne 30.01.2019 bylo pořizovateli zasláno jejich ikona souborudoplnění.

Dne 08.01.2019 oznámil MHMP ikona souboruveřejnou vyhláškou prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách nejpozději do 28.02.2019 (zastupitelé MČ Praha 11 byli o prodloužení ikona souboruinformováni).

Ke konci roku 2019 proběhlo několik jednání zástupců pořizovatele a zpracovatele územní studie se zástupci MČ Praha 11, IPR Praha a vlastníky dotčených pozemků za účelem vypořádání připomínek a úpravy návrhu územní studie. Dne 18.11.2019 přijala RMČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 1246/44/R/2019, v rámci kterého souhlasila se změnou připomínky MČ Praha 11 č.11 schválené dne 07.01.2019.

Dne 04.12.2019 byla územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti. Ke stažení:

ikona souboruÚzemní studie Opatov - Na Jelenách

28.2.2017 15:00:25 - aktualizováno 6.12.2019 9:45:05 | přečteno 4572x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load