Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)

ÚAP společně s územní studií patří mezi územně plánovací podklady. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

ÚAP hl. m. Prahy jsou zpracovávány na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 373 ze dne 20. 3. 2007. 

Požadavky na obsah ÚAP jsou zakotvené v usnesení RHMP č. 1430, které bylo přijato dne 16. 6. 2015.

Pořizovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Zpracovatelem ÚAP je IPR Praha, který spravuje web ÚAP hl. m. Prahy, který obsahuje přehledné informace, archiv a aktualizace dokumentu.

3. aktualizace ÚAP byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/16 ze dne 26.03.2015. MČ Praha 11 se ke 3. aktualizaci ÚAP vyjádřila ikona souborudopisem starosty ze dne 30.12.2014.

4. aktualizace ÚAP byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/24 ze dne 15.06.2017. MČ Praha 11 se ke 4. aktualizaci vyjádřila usnesením ikona souboruRady MČ Praha 11 č. 1279/35/R/2016 ze dne 01.11.2016.

V současné době probíhá příprava 5. aktualizace ÚAP.  MČ Praha 11 se k 5. aktualizaci vyjádřila usnesením ikona souboruRady MČ Praha 11 č. 0012/1/R/2021 ze dne 11.01.2021. 
8.3.2016 15:40:35 - aktualizováno 18.1.2021 8:35:02 | přečteno 7925x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load