Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Sociodemografická studie a její mapová interpretace

Předmětem zpracování tohoto dokumentu je „Sociodemografická studie a její mapová interpretace“ zpracovávaná pro území správního obvodu Prahy 11.

Hlavním cílem studie je vypracování komplexní sociodemografické analýzy na vymezeném území . Studie se skládá ze sedmi hlavních částí:

  1. První část poskytuje úvod do studie a představuje základní metodiku zpracování.
  2. Druhá část se zabývá strukturací území, jejíž cílem je zejména popis a pochopení jednotlivých městských částí správního obvodu Praha 11 a mikroregionů na území městské části Prahy 11.
  3. Třetí část se zabývá sociálně demografickou analýzou s důrazem na demografické charakteristiky správního obvodu a jeho částí (MČ a mikroregionů). Cílem je identifikace věkové, vzdělanostní a národnostní struktury obyvatel území. Je zpracována prognóza vývoje počtu obyvatel na území dle stanovených předpokladů. Tato část studie obsahuje i ekonomickou analýzu území, jejíž cílem je pochopení ekonomických charakteristik obyvatel, jejich příjmů, ekonomické aktivity a složení domácností.
  4. Čtvrtá část se zabývá analýzou bytového fondu s důrazem na analýzu aktuálního stavu bytového fondu, jeho rozdělení dle velikosti a počtu členů v domácnosti.
  5. Pátá část se zabývá mobilitou obyvatel na základě dat mobilních operátorů, dle nichž lze s vysokou přesností popsat vzorce chování obyvatel, dojíždějících a návštěvníků vymezeného území.
  6. Šestá část obsahuje hlavní závěry z kvalitativního šetření mezi obyvateli správního obvodu Praha 11.
  7. Sedmá část poskytuje shrnutí a závěrečná doporučení.

2.12.2021 8:55:09 | přečteno 306x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load