Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ01 - Praha

Program zlepšování kvality ovzduší (dále „PZKO“) byl zpracován v rámci projektu „Střednědobá strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. PZKO je zpracován v rozsahu a obsahově tak, aby plně respektoval požadavky přílohy č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.


Účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění byly dále plněny. Tato koncepce byla posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (SEA). Všechny informace jsou dostupné v Informačním systému SEA.

Ke stažení:

ikona souboruVyjádření MČ Praha 11 k návrhu koncepce a k vyhodnocení jejích vlivů na ŽP ze dne 08.12.2015

ikona souboruVyjádření MČ Praha 11 k zahájenému zjišťovacímu řízení ze dne 26.08.2015


Dne 11.08.2020 oznámilo Ministerstvo životního prostředí v procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, Aktualizace 2020 (vyjádření městské části k zjišťovacímu řízení ke stažení ikona souboruZDE). Dne 20.01.2021 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení, podle kterého nebude mít koncepce významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována dle příslušného zákona (koncepce dostupná ZDE). 

Vytvořeno 7.3.2016 17:46:27 - aktualizováno 26.8.2020 15:13:04 | přečteno 2009x | Mgr. Petr Skyva
load