Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Klimatický plán hl. m. Prahy 2030

Účelem klimatického plánu je nastavit cestu hl. m. Prahy k uhlíkové neutralitě. 

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 byl připraven pod vedením Komise pro udržitelnou energii a klima, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Klimatický plán hl. m. Prahy 2030 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 27/30 dne 27.05.2021. Klimatický plán hl. m. Prahy 2030 je zásadním strategickým dokumentem, který v konkrétních opatřeních reaguje na vyhlášení Klimatického závazku hl. m. Prahy (přijat usnesením ZHMP č. 8/42 ze dne 20. 6. 2019), tj. snížit uhlíkovou stopu města do roku 2030 o 45 % oproti stavu v roce 2010. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima. Klimatický plán hl. m. Prahy 2030 ukazuje možnosti, jak dojít k naplnění klimatického závazku zejména pomocí úspor energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie napříč všemi významnými sektory a oblastmi a je členěn do celkem čtyř tematických sekcí:

  • Udržitelná energetika a budovy
  • Udržitelná mobilita
  • Cirkulární ekonomika
  • Adaptační opatření

V rámci Klimatického plánu je souhrnně navrhováno 69 konkrétních opatření, která přispívají ke snižování emisí CO2.


Ke stažení:

ikona souboruKlimatický plán hl. m. Prahy 2030

1.6.2021 10:38:54 | přečteno 491x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load