Důležité odkazy

Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o problematice urbanismu a územního plánování přinášíme několik zajímavých odkazů.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/index.html - Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

http://www.iprpraha.cz/ - internetové stránky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a mimojiné připravuje a zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty hl. m. Prahy

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr - informační systém EIA 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce - informační systém SEA

www.urbanismus.cz - internetové stránky Asociace pro urbanismus a územní plánování

https://www.mmr.cz/cs/uvod - Ministerstvo pro místní rozvoj

http://www.uur.cz/ - Ústav územního rozvoje

https://www.sfzp.cz/ - Státní fond životního prostředí ČR

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nahlížení do katastru nemovitostí

http://www.crr.cz/cs/ - Centrum pro regionální rozvoj ČR (věnuje se především administraci a kontrole čerpání evropských fondů)

Vytvořeno 12.9.2011 17:29:35 - aktualizováno 18.4.2023 7:47:59 | přečteno 23081x | Ing. Petra Vlášková
load