Územní rozvoj a regenerace

Odbor územního rozvoje v samostatné působnosti zastupuje dle ust. § 18 odst. 1, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, městskou část jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu v území městské části. Odbor  zabezpečuje činnosti v oblasti územního rozvoje MČ Praha 11, činnosti v oblasti regenerace Jižního Města a vybrané činnosti v oblasti péče o nemovitý majetek – pozemky (mimo pozemků, u nichž je svěřena správa jinému odboru) svěřené obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Statut hl. m. Prahy). Připravuje podklady pro ZMČ a RMČ a plní úkoly vyplývají z jednání těchto orgánů. Připravuje podklady pro poradní jednání ZMČ a RMČ (výbory, komise). Spolupracuje s příslušnými složkami hl. m. Prahy, správními orgány, správci dopravní a technické infrastruktury a dalšímu subjekty. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveným Podpisovým řádem.

  • blue-pushpin.png stavební záměry na JM
  • |
  • praha11/zelen_s.png regenerace veřejného prostranství
  • |
  • praha11/schody_cyklo_s.png územní studie
  • |
  • Dopravní studie

Úřední hodiny:

Jurkovicova _ mapa, obrázek se otevře v novém okně

Pondělí 8:00 - 17:30

Úterý 8:00 - 11:30

Středa 8:00 - 17:30


Umístění odboru:

Jurkovičova 988/26, 149 41 Praha 4

Doručovací adresa:

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor územního rozvoje

Ing. arch. Martina Račokovávedoucí Odboru územního rozvoje+420 267 902 293racokovam@praha11.cz
Naděžda Harnischovásamostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru+420 267 902 295harnischovan@praha11.cz
Mgr. Petr Skyvavedoucí Oddělení interního pozemkového servisu+420 267 902 298skyvap@praha11.cz
Ing. Iva Aulíkovásamostatná odborná referentka interního pozemkového servisu+420 267 902 290aulikovai@praha11.cz
Jitka Ráčkovásamostatná odborná referentka interního pozemkového servisu+420 267 902 289rackovaj@praha11.cz
Ing. Jitka Kadlecovávedoucí Oddělení rozvoje a regenerace+420 267 902 472kadlecovaj@praha11.cz
Ing. Pavla Medunovásamostatná odborná referentka+420 267 902 473medunovap@praha11.cz
Ing. Zuzana Ronschak Vidovásamostatná odborná referentka+420 267 902 214ronschakz@praha11.cz

load