Finanční dary

Finanční pomoc dětem z Ukrajiny

Projekt "Vzdělání bez bariér" založilo Konto Bariéry v reakci na válečný konflikt na Ukrajině. Cílem projektu je pomoci sociálně znevýhodněným dětem se začleněním do tuzemských škol. Z výtěžku sbírky bude Konto Bariéry těmto dětem financovat školní potřeby, osobní asistence nebo psychologickou pomoc. 

9.3.2022 13:31:06 | přečteno 760x | Bc. Lenka Doležalová | Celý článek
 

Jak finančně pomoci Ukrajině?

Na mimořádné schůzi 28. 2. 2022 schválila Rada městské části Praha 11 návrh usnesení zastupitelstva o poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky Červeného kříže na pomoc Ukrajině, a to ve výši 600 000 Kč. Návrh tohoto usnesení bude zařazen na program nadcházejícího pokračování zasedání zastupitelstva městské části ve čtvrtek 3. března.

1.3.2022 3:40:28 | přečteno 673x | Bc. Lenka Doležalová | Celý článek
 

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze zveřejnilo seznam věcné pomoci pro ozbrojené síly a domobranu

Od pondělí 28. února 2022 přijímá velvyslanectví na adrese: Vocelova 3, Praha 2 pouze níže uvedenou pomoc. Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem 304452700/0300, na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu. Donoři tedy zašlou finanční dar přímo ukrajinskému zastupitelskému úřadu v ČR.

3.3.2022 13:47:53 | přečteno 1114x | Bc. Lenka Doležalová | Celý článek
 
Vytvořeno 1.3.2022 8:10:33 | přečteno 1158x | Ing. David Salát
load