Veřejné venkovní koupaliště

Na jaře roku 2019 nová Rada MČ Praha 11 deklarovala, že prověří možnost vybudování veřejného venkovního koupaliště na Praze 11 - Jižním Městě: „Územní rozvoj a bydlení - Prověříme možnosti vybudování venkovního koupaliště na Jižním Městě.“

V létě započaly přípravné práce a na podzim roku 2019 vznikla na půdě radnice oficiální pracovní skupina MČ Praha 11 složená ze zástupců všech politických stran a vytipovala několik vhodných lokalit. Ty následně na dalších zasedáních postupně prověřovala a hodnotila s tím, že ze všech možných variant vyšla jako nejvhodnější lokalita v blízkosti areálu Jedenáctka Vodní svět u ulice Mírového hnutí. Hlavními důvody byly scelené pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 11, soulad možné stavby s platným územním plánem, dobrá dopravní dostupnost městskou i individuální dopravou, sousedství s cyklostezkou, dostupnost inženýrských síti na hranici území apod.

Dalším krokem bylo zadání pro vypracování Studie proveditelnosti. Jedná se o odborné prověření, zda je tato lokalita vhodná pro umístění uvažovaného areálu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Jedním z parametrů byla i dostatečná kapacita areálu, která by měla převýšit více jak 2000 návštěvníků. Studii proveditelnosti nakonec zpracoval na přelomu roku 2020 a 2021 ateliér A8000, který poskytl nejvýhodnější nabídku s fantastickým výsledkem. 

Starosta MČ Praha 11 Jiří Dohnal (Piráti) uvedl: "Naše očekávání se potvrdila a můžeme Vám sdělit, že uvažovaná lokalita je vhodná pro vybudování plnohodnotného venkovního vodního areálu. Nyní jsme na začátku projektu, ale chceme udělat vše pro to, abychom mohli brzy začít stavět." 

V první fázi však budeme muset získat územní a stavební povolení. Součástí plánovaného koupaliště jsou navrženy kromě 25 metrového bazénu i zábavní prvky - tobogány, divoká řeka, brouzdaliště, skluzavky a jiné vodní atrakce. Samozřejmostí je také odpočinková zóna, občerstvení, převlékací kabiny atd. Velmi rádi bychom na Praze 11 navázali na historické venkovní koupaliště z 30. let minulého století tzv. „Plivátko“, které si mnozí z nás ještě pamatujeme z oblasti Roztyl. To však vzalo za své kvůli výstavbě dálnice D1 a metra linky C. 

Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale pevně věřím, že se podaří v horizontu nejbližších let na Praze 11 veřejné venkovní koupaliště vybudovat. Jižní Město a jeho obyvatelé si jej po dlouhých 45 letech více než zaslouží," dodal starosta MČ Praha 11 Jiří Dohnal (Piráti).

V září 2022 zpracovala spol. Relaxsolution s. r. o. odborné posouzení studie veřejného venkovního koupaliště na Praze 11, která byla zpracována v březnu 2021. Součástí odborného posudku, který si objednala MČ Praha 11, byla i ekonomická analýza provozu.

Vytvořeno 18.3.2021 10:03:49 - aktualizováno 16.9.2022 10:19:05 | přečteno 3389x | Jiří Dohnal
load