Sport a volný čas, příměstské tábory

Sport  zaujímá v moderní společnosti velmi důležitou roli; je nedílnou součástí našeho života. MČ Praha 11 si plně uvědomuje význam sportovních aktivit na fyzický i psychický vývoj člověka, proto klade velkou pozornost sportování dětí a mládeže přímo v mateřských a základních školách, podporuje mimoškolní aktivity dětí a z velké části i volnočasové aktivity rodin s dětmi, dospělých a seniorů. 

Rekreační či výkonnostní sportování je na území MČ Praha 11 zajištěno rozvinutou sportovní infrastrukturou a probíhá  ve sportovních halách, na veřejně přístupných venkovních sportovištích, některých školních hřištích a ve sportovních areálech. V současné době usiluje MČ Praha 11 o navýšení kapacity sportovních zařízení a plánuje i novou výstavbu sportovišť.

Na území MČ Praha 11 rozvíjí svou činnost velké množství kvalitních sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Některé kluby dosahují mimořádných úspěchů  na celostátní i mezinárodní sportovní úrovni, a tím pozitivně zviditelňují městskou část.

MČ Praha 11 se snaží  finančně podporovat celoroční činnost klubů formou dotačních programů v oblasti sportu a volného času. Dále radnice finančně podporuje organizaci sportovních a volnočasových akcí, které jsou přínosné pro obyvatele Jižního Města.

Pro zimní období přelomu roku 2018/2019 MČ Praha 11 poprvé otevřela pro obyvatele Jižního Města veřejné umělé kluziště, které si získalo v krátké době své příznivce.

Hlavní priority MČ Praha 11 v oblasti sportu jsou:

  • podpora výkonnostního sportu

  • podpora školního sportu

  • podpora rekreačního sportu

  • podpora významných akcí a sportovně společenských aktivit

  • podpora volnočasových aktivit zaměřených na zdravý životní styl

  • podpora lidských zdrojů

  • podpora revitalizace a výstavby sportovních zařízení

  • systematizace správy sportovní infrastruktury

  • stabilizace a transparentnost dotačních programů a financování sportu

 

 

 

 load