Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Domy s pečovatelskou službou v ulici Blatenská a Šalounova

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení občanů s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. O údržbu domu se stará a veškeré opravy zajišťuje správní firma Jihoměstská majetková a.s. Úkony pečovatelské služby si obyvatel DPS objednává ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá s koordinátorkou poskytovatele Jihoměstská sociální a.s. Každá žádost o umístění v DPS je doplněna sociálním šetřením a individuálně posouzena pracovní skupinou pro byty zvláštního určení, v níž zasedá 8 odborníků. O přijetí do DPS s konečnou platností rozhoduje na svém jednání Rada MČ Praha 11. V DPS si obyvatelé zařizují své byty vlastním nábytkem a zařizovacími předměty. Pečovatelské služby v DPS se poskytují denně od 7:00 - 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

Salounova 1, obrázek se otevře v novém okně

DPS v ulici Šalounova čp. 2025 a Blatenská čp. 2146 jsou určeny pro:

• seniory jednotlivce starší 65 let

• manželské páry /druh, družka/

 • DPS Blatenská 2146
  108 bytových jednotek, z toho 103 garsoniér, 3 dvougarsoniéry a 2 byty 2+1
 • DPS Šalounova 2025
  99 bytových jednotek, z toho 31 garsoniér a 68 dvougarsoniér
 • Nájemné od 25.11.2019 činí 75 Kč/m2

  Žádost o umístění do DPS

  Žádost o bydlení včetně dalších informací obdržíte u Mgr. Anny Veselé, referentky agendy bytů v DPS, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Roztylská 1/1860, Praha 11-Chodov, telefon 267 902 154, email: veselaa@praha11.cz.
  Žádost je ke stažení také na webu Prahy 11 v sekci Tiskopisy/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přihláška nájem bytu v domě zvláštního určení, tj. bytu v DPS. https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html

  Kritérium pro výběr

  • Osoba, která dosáhla věku 65 let a více nebo osamělá osoba, která byla uznána plně invalidní, v obou případech je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, vdovský, vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy a jejíž zdravotní stav vyžaduje a potřebuje pečovatelské služby, ale umožňuje vést poměrně samostatný život (tzn., že nevyžaduje komplexní ústavní sociální nebo zdravotní péči typu domova seniorů, léčebny pro dlouhodobě nemocné).

  Uchazeč o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

  • trvalý pobyt na území městské části Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok,

  • věk 65 let a více nebo plná invalidita osamělého občana,

  • je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech,

  • u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) zdravotní stav alespoň jednoho ze společných žadatelů,

  • musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech pověřenému pracovníkovi OSVZ. Pověřený pracovník OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše
   a pověřený pracovník OSVZ zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ a její uložení na OSVZ,

  • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti
   a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště.

  K žádosti budou dále přiloženy níže uvedené další dokumenty:

  •   zpráva ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického, tak psychického, a to ne starší než 3 měsíce,
  • stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení,

  • potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu,

  • výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší než 3 měsíce,

  • pokud je uchazeč nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu, bytu),

  • podle potřeby další dokumenty,

  • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti
   a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého pobytu.

  23.7.2015 13:57:48 - aktualizováno 2.12.2020 14:32:58 | přečteno 15754x | Bc. Věra Urbanová, DiS.

  Kalendář akcí >

  Bytová komise
  Kino klub Zahrada – Karel
  Tradiční dušičkový průvod
  Drum Circle s Petrem Šušorem
  Komise pro strategické a územní plánování
  Milionový údržbář
  Komise pro seniory
  Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
  Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
  Průdušky
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Kontrolní výbor
  Komise pro správu majetku a podporu podnikání
  Dopravní komise
  TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Finanční výbor
  TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
  Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
  Jedenáctého na „Jedenáctce“
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
  Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Sociální a zdravotní komise
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Šansony na tvrzi
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise informatiky
  Melodie pro každého
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  O Sněhurce a sedmi trpaslících
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise pro likvidaci majetku
  Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
  Vzpomínka na Václava Vačkáře
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Bezpečnostní komise
  Bylo nebylo – Toymachine
  Michal Foltýn: Houslový recitál
  Jan Budař a piáno
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Tajemství jabloně
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Mediální komise
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Finanční výbor
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Komise pro seniory
  Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
  Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
  Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load