Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Domy s pečovatelskou službou v ulici Blatenská a Šalounova

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení občanů s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. O údržbu domu se stará a veškeré opravy zajišťuje správní firma Jihoměstská majetková a.s. Úkony pečovatelské služby si obyvatel DPS objednává ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá s koordinátorkou poskytovatele Jihoměstská sociální a.s. Každá žádost o umístění v DPS je doplněna sociálním šetřením a individuálně posouzena pracovní skupinou pro byty zvláštního určení, v níž zasedá 8 odborníků. O přijetí do DPS s konečnou platností rozhoduje na svém jednání Rada MČ Praha 11. V DPS si obyvatelé zařizují své byty vlastním nábytkem a zařizovacími předměty. Pečovatelské služby v DPS se poskytují denně od 7:00 - 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

Salounova 1, obrázek se otevře v novém okně

DPS v ulici Šalounova čp. 2025 a Blatenská čp. 2146 jsou určeny pro:

• seniory jednotlivce starší 65 let

• manželské páry /druh, družka/

 • DPS Blatenská 2146
  108 bytových jednotek, z toho 103 garsoniér, 3 dvougarsoniéry a 2 byty 2+1
 • DPS Šalounova 2025
  99 bytových jednotek, z toho 31 garsoniér a 68 dvougarsoniér
 • Nájemné od 25.11.2019 činí 75 Kč/m2

  Žádost o umístění do DPS

  Žádost o bydlení včetně dalších informací obdržíte u Mgr. Anny Veselé, referentky agendy bytů v DPS, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Roztylská 1/1860, Praha 11-Chodov, telefon 267 902 154, email: veselaa@praha11.cz.
  Žádost je ke stažení také na webu Prahy 11 v sekci Tiskopisy/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přihláška nájem bytu v domě zvláštního určení, tj. bytu v DPS. https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html

  Kritérium pro výběr

  • Osoba, která dosáhla věku 65 let a více nebo osamělá osoba, která byla uznána plně invalidní, v obou případech je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, vdovský, vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy a jejíž zdravotní stav vyžaduje a potřebuje pečovatelské služby, ale umožňuje vést poměrně samostatný život (tzn., že nevyžaduje komplexní ústavní sociální nebo zdravotní péči typu domova seniorů, léčebny pro dlouhodobě nemocné).

  Uchazeč o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

  • trvalý pobyt na území městské části Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok,

  • věk 65 let a více nebo plná invalidita osamělého občana,

  • je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech,

  • u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) zdravotní stav alespoň jednoho ze společných žadatelů,

  • musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech pověřenému pracovníkovi OSVZ. Pověřený pracovník OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše
   a pověřený pracovník OSVZ zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ a její uložení na OSVZ,

  • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti
   a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště.

  K žádosti budou dále přiloženy níže uvedené další dokumenty:

  •   zpráva ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického, tak psychického, a to ne starší než 3 měsíce,
  • stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení,

  • potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu,

  • výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší než 3 měsíce,

  • pokud je uchazeč nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu, bytu),

  • podle potřeby další dokumenty,

  • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti
   a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého pobytu.

  23.7.2015 13:57:48 - aktualizováno 2.12.2020 14:32:58 | přečteno 17754x | Bc. Věra Urbanová, DiS.

  Kalendář akcí >

  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Komise pro seniory
  Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
  Pavel Šporcl – Paganiniana
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Michal Foltýn a Mio Sakamoto
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
  Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Pocta Boženě Němcové
  Umění je abstrakce
  Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
  Umění je abstrakce
  Umění je abstrakce
  Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
  Umění je abstrakce
  Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
  Umění je abstrakce
  Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
  Umění je abstrakce
  Umění je abstrakce
   

  Senior TAXI

  Více

  TV Expres

  Více

  Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

  pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

  Více

   

  Důležité kontakty

  Úřad městské části Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

  tel: 267 902 111

  O-linka
  800 104 300
  obcanskalinka@praha11.cz

  Úřední hodiny

  Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

  Aktuální úřední hodiny

  Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
  load