Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Bezbariérové byty pro vozíčkáře Petýrkova

Byty jsou určeny pro občany, kteří pobírají příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., druhého a vyššího stupně, dále jsou držitelé průkazů MV II. a III. stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy  a autonomního života, pokud chtějí žít samostatně, nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.


Bezbariérové domy

Úřad městské části Praha 11 má k dispozici bezbariérové byty v bytovém komplexu na ulici Petýrkova 1949-1952:

 • 0+1 o velikosti 50-52m² 
 • 2+1 o velikosti 90-118m²
Nájemné od 25.11.2019 činí 60 Kč/m2

Žadatel o nájem bytu je fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

 • trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo hl. m. Prahy minimálně 1 rok
 • zdravotní stav odůvodňující potřebu bydlení v BB – dle vyjádření lékaře
 • schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnuty pečovatelské, případně asistentské služby
 • těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé dítě, zastoupené zákonným zástupcem, splňující požadavky shora
 • musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise “Žádost o pronájem bezbariérového bytu v domě zvláštního určení MČ Praha 11“ (ke stažení v sekci tiskopisy/OSVZ) vyplněnou ve všech bodech pověřenému pracovníkovi OSVZ. Pověřený pracovník OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Žadatel na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.
  Žádost se podává referentce zdravotnictví pí. Ing. Zuzaně Kaizlové, DiS., kancelář 132A, Roztylská 1/1860, Praha 11, tel. 267 902 157.
 • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště

K žádosti budou dále přiloženy níže uvedené další dokumenty:

 • zpráva ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického, 
  tak psychického, a to ne starší než 1 měsíc
 • stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení
 • potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu
 • výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší 
  než 1 měsíc
 • pokud je žadatel nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné 
  a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu)
 • podle potřeby další dokumenty
 • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujícím se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého pobytu


24.4.2013 14:14:11 - aktualizováno 2.12.2020 14:39:40 | přečteno 16664x | Bc. Věra Urbanová, DiS.

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load