Na obsah stránky

Jazyk:
 

Sociálně - právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Tím se rozumí zajištění práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Částečně se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Česká právní úprava však vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Úmluvu o právech dítěte, kterou Česká republika podepsala dne 30. září 1990 a ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. 

Veškeré informace o činnosti oddělení sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD) naleznete v uvedených standardech a přílohách.


Katalog organizací SPOD

Organizační struktura

Telefonní seznam

Standardy MČ Praha 11Přílohy ke květnu 2020

ikona souboruPříloha č. 1 - Informace pro rodiče.pdf

ikona souboruPříloha č. 2 - Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti.pdf

ikona souboruPříloha č. 3 - Poučení rodičů o styku s nezletilým dítětem.pdf

ikona souboruPříloha č. 4 - Informace pro rodiče - jak se stanovuje výživné.pdf

ikona souboruPříloha č. 5 - Informace pro rodiče - Vyživovací povinnost k dětem - stanovení výživného a jeho vymá

ikona souboruPříloha č. 6 návštěvy a pohovory s dětmi - působnost OSPOD.pdf

ikona souboruPříloha č. 7 Zastoupení a účast osob na OSPOD.pdf


Postupy ke květnu 2020

ikona souboru1 Postup při nahlížení do spisu.pdf

ikona souboru2 Postup při ochraně před domácím násilím a základní informace.pdf

ikona souboru3 Postup při určení otcovství.pdf

ikona souboru4 Postup při předávání informací zájemcům o některou z forem náhradní rodinné péče.pdf

ikona souboru5 Postup při nahlášení podezření na záškoláctví.pdf

ikona souboru6 Postup při řešení šikany - vzájemná spolupráce OSPOD, škol a školských zařízení..pdf

ikona souboru7 Postup při žádosti o dočasný pobyt dítěte mimo zařízení (hostitelská péče).pdf


Další informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/7241
13.9.2017 15:42:16 | přečteno 7039x | Ing. Ivana Konečná

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load