Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 11 na období 2023 - 2024

Akční plán detailněji rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů protidrogové politiky a definují opatření v klíčových a podpůrných technicko-organizačních oblastech. Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 11 na období 2023 - 2024 je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

ikona souboruAkční plán protidrogové politiky městské části Praha 11 na období 2023 - 2024

Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 11 na období 2023 - 2024 obsahuje 45 aktivit v každém roce rozdělených na:

Intervenční oblasti:

  • Primární prevence
  • Léčba a následná péče
  • Snižování rizik
  • Snižování dostupnosti návykových látek

Přístupy strategie:

  • Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné
  • Koordinace
  • Financování

Každá intervenční oblast obsahuje aktivity, termíny, odpovědnou a spolupracující instituci, výstupy plnění aktivit a zejména finanční předpoklady.


Vytvořeno 23.11.2022 11:29:53 | přečteno 406x | Mgr. Barbora Vanišová
load