Rozvoj demokratické kultury na školách - Praha 11


Logo RDK


Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001427
Název projektu: Rozvoj demokratické kultury na školách - Praha 11

Příjemce:
Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 11
IČO 00231126
DIČ CZ00231126

Datum zahájení realizace 1. 6. 2020
Datum ukončení realizace po prodloužení 30. 6. 2023

Zapojené školy:
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
 Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Výše dotace: 9 004 375 Kč
Projekt je spolufinancován z EU.

Cílem projektu je rozvinutí demokratické kultury ve školách MČ Praha 11. V rámci projektu budou realizovány aktivity:
1. Podpora efektivity Školských rad
2. Podpora efektivity Žákovských parlamentů
3. Podpora aktivit pro rozvoj Kompetencí pro demokratickou kulturu na školách
4. Evaluace školního klimatu, průběhu a výstupů projektu
5. Rozvoj kapacit Průvodců DKload